- Må konskevensutrede hele området

Publisert

Reaksjonene har vært mange, og Arbeiderpartiet har fått kritikk fra begge sider etter at de presenterte sitt kompromissforslag om konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten. Miljøpartiene mener de burde vernet hele Lofoten, mens Høyre og Fremskrittspartiet mener de burde åpnet hele Lofoten.

Sistnevnte får støtte av interesseorganisasjonen Norsk olje og gass:

– Vi mener at denne typen vurderinger bør gjøres basert på oppdatert kunnskap. Derfor ønsker vi en helhetlig konsekvensutredning, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en kommentar til eget nettsted.

Norsk olje og gass mener at ressursene i disse områdene vil danne grunnlag for store verdier til beste for fellesskapet, deriblant arbeidsplasser og verdiskapning både for regionen og for landet. De trekker også frem at de enorme investeringene som samfunnet allerede har lagt ned i et gassrør nordover vil bli utnyttet på en langt bedre måte dersom det blir aktivitet i disse områdene.

– Vi mener at Arbeiderpartiet fortsatt bør gå inn for en konsekvensutredning av hele dette området, men dersom et nytt standpunkt faktisk bidrar til en konsekvensutredning av Nordland 6, er det isolert sett positivt, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også: