Lyser ut 50 mill. i midler

Published

Fokus på fornybart.

Forskningsrådet lyser ut forskningsmidler på til sammen 50 millioner kroner i to forskningsprogram som tar mål av seg å finne radikalt nye energiløsninger for olje- og gassvirksomheten.

Midlene skal gå til forskning som fremmer forbedringer i energieffektivitet, omstilling til fornybare løsninger og kutte CO2-utslipp fra oljesektoren.

Det er forskningsprogrammene Petromax2 og Energix som får en ekstrainnsprøytning på 50 millioner kroner i tillegg til de ordinære innovasjonsprosjektene i ordningene.