- Resultatet er preget av lave kraftpriser

Lyse's driftsresultat fra strømproduksjonen i årets første halvår ble mer enn halvert sammenlignet med i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Lyse Energi har lagt frem resultatet for årets første halvår, og som for alle andre kraftprodusenter gir årets lave strømpriser store utslag for inntektene.

- Resultatet er preget av lave kraftpriser. Dette skyldes i hovedsak en våt, mild og vindfull vinter. Underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og el-nett er for øvrig preget av solid drift og få driftsforstyrrelser, og resultatene er i tråd med det vi hadde ventet, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Den største nedgangen i driftsresultatet er innen energivirksomheten i konsernet. Her var driftsresultatet første halvår på 416 millioner kroner, en reduksjon på 500 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Kraftprisen i Lyses produksjonsområde var fire ganger høyere i første halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2020.

Et høyt kraftoverskudd på grunn av en mild vinter med mye vind og nedbør forklarer det meste av fallet i kraftpris. Store begrensninger i overføringskapasiteten til våre naboland påvirket også kraftprisen negativt.

Mens inntektene og driftsresultatet fra strømproduksjonen har falt kraftig, har overskuddet fra kraftkonsernets nettvirksomhet økt.

Driftsresultat for nettvirksomheten ble 205 millioner kroner, mot 62 millioner i første halvår i 2019.

Lyse forklarer resultatendringen skyldes en mer normalisert driftsaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019, et år som historisk sett hadde høye driftskostnader. I tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak som gir lavere driftskostnader. 

Lyse eies av 14 kommuner, og det reduserte overskuddet går derfor utover hvor mye de kan ta i utbytte for å dekke inn kostnadene på sine kommunebudsjetter.

 • Stavanger 45,735 %
 • Sandnes 19,531 %
 • Sola 8,741 %
 • Time 5,832 %
 • Klepp 4,229 %
 • Hå 3,785 %
 • Randaberg 3,279 %
 • Eigersund 2,951 %
 • Strand 2,532 %
 • Hjelmeland 0,994 %
 • Gjesdal 0,933 %
 • Lund 0,713 %
 • Bjerkreim 0,512 %
 • Kvitsøy 0,223 %
Powered by Labrador CMS