Lyse bidro med 1,6 milliarder til staten, vertskommunene og eierkommunene

Kraftproduksjonen falt fra 7,5 TWh i 2018 til 4,6 TWh i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Lyse forteller i en pressemelding at konsernet hadde et årsresultat på 928 millioner kroner i 2019.

Av det foreslår styret å utbetale 600 millioner kroner u utbytte til eierkommunene. Det tilsvarer 65 prosent av overskuddet. I tillegg betaler Lyse avdrag og renter på ansvarlige lån tilsvarende 171 millioner kroner, og dermed mottar de 14 eierkommunene 771 millioner kroner fra kraftkonsernet.

Konsernet betalte totalt 852 millioner kroner i skatt. 312 av de kom fra ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatten utgjorde 368 millioner kroner mens konsesjonsavgifter og eiendomsskatt utgjorde 172 millioner kroner.

Lyses totale bidrag til staten, vertskommuner og eierkommuner er på over 1,6 milliarder kroner for 2019.

- Lyse leverer et solid resultat for 2019. Regnskapet reflekterer god underliggende drift innen alle forretningsområder, men med en vesentlig lavere vannkraftproduksjon sammenlignet med rekordåret 2018. Det har også i 2019 vært få driftsavbrudd innen både energi og fiberbredbånd, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lyse gikk inn i 2019 med relativt lite vann i magasinene. Kraftproduksjonen i 2019 endte på 4,6 TWh, mot rekordhøye 7,5 TWh i 2018. Det førte til en nedgang i underliggende driftsresultat fra litt under 2,5 milliarder kroner i 2018 til litt under 1,3 milliarder i fjor.

Elnettvirksomheten i konsernet, altså nettselskapet, hadde et underliggende driftsresultat på 199 millioner kroner. Det er på samme nivå som året før.

Utbetalingene til eierkommunene fordeler seg slik:

 • Stavanger kommune : 352 677 346 kr
 • Sandnes kommune: 150 609 844 kr
 • Sola kommune: 67 404 672 kr
 • Time kommune: 44 972 434 kr
 • Klepp kommune: 32 611 184 kr
 • Hå kommune: 29 187 357 kr
 • Randaberg kommune: 25 285 427 kr
 • Eigersund kommune: 22 756 113 kr
 • Strand kommune:19 525 069 kr
 • Hjelmeland kommune : 7 665 055 kr
 • Gjesdal kommune: 7 194 664 kr
 • Lund kommune: 5 498 173 kr
 • Bjerkreim kommune: 3 948 197 kr
 • Kvitsøy kommune: 1 796 738 kr