Foto: Lyse Elnett
Foto: Lyse Elnett

Nettselskapet Lyse Elnett passerte 150.000 nettkunder

Øker kraftig takket være borettslag og sameier.

Nettselskapet Lyse Elnett forteller i en pressemelding at de har nådd 150.000 nettkunder. Antall kunder har økt særlig mye i år siden borettslag og sameie, som tidligere har hatt en felles strømmåler, nå skal ha en strømmåler til hver boenhet.

- Det er svært gledelig at vi har nådd denne milepælen. Vi har et strategisk mål om å øke antall kunder. Det gir oss økte inntekter gjennom høyere inntektsramme, og bidrar til å holde nede kostnadene per kunde, sier Rannveig Eidem Norfolk, direktør for Nettplan i Lyse Elnett.

Selv om deler av veksten kommer fra flere strømmålere i borettslag og sameier, har det også blitt flere innbyggere og flere løsninger som er koblet opp på strømnettet.

- Rogaland har over mange år vært et område med sterk befolkningsvekst og høy aktivitet i næringslivet. Lyse Elnett har nå 20.000 flere nettkunder enn i 2012. I tillegg har det særlig de siste to årene vært en stadig økende andel prosjekter og tilknytninger som er kommet på grunn av elektrifisering med blant annet oppsett av hurtigladere, sier Norfolk.

Arbeidet med å splitte opp fellesmålte anlegg startet i fjor.

- Det er et betydelig antall kunder som skal registreres på kort tid. Dette er skikkelig lagarbeid, der mange har deltatt, sier teamleder Kim Stangeland Olsen i Nettservice, som også er prosjektleder.

For kunder i et borettslag eller sameie innebærer endringen at de kan velge hvilken strømleverandør de vil ha. De får faktura for sitt eget forbruk, og kan lettere ta kontroll over forbruket og dermed regningen de får. I tillegg får de som kunder direkte varsel ved strømbrudd eller planlagte strømstanser.

Kravet om at alle boliger skal ha hver sin strømmåler vil totalt øke antall nettkunder med rundt 6000. I tillegg ble Forsand Elverk, og deres rundt 1000 kunder en del av Lyse Elnett fra 1. januar 2019. Det er ventet at antall kunder vil passere 152.000 før 2019 er omme.