Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Oljeselskapet Lundin kjøper seg inn i norsk vannkraft

Trenger fornybar strøm til elektriserte felt på norsk sokkel.

Publisert

Lundin er et svensk oljeselskap som er børsnotert på børsen i Stockholm. Selskapet er veldig aktive på norsk sokkel, og det norske datterselskapet Lundin Norway var selskapet som fant Johan Sverdrup.

Selskapet har frem til nå markert seg som et rendyrket oljeselskap, og det understøttes også av selskapsnavnet som er Lundin Petroleum AB.

I sin nyeste rapport som viser selskapets utvikling gjennom årets 9 første måneder skriver imidlertid selskapet at de nå investerer i norsk vannkraft.

Der skriver de at de har inngått en avtale med det norske kraftselskapet Sognekraft AS om å kjøpe en 50 prosent eierandel i deres vannkraftprosjekt i Leikanger. Der skal det produseres 208 GWh når kraftverket er oppe og går i 2021.

Investeringen utgjør omtrent 60 millioner dollar, og med dagens valutakurs tilsvarer det omtrent 550 millioner kroner.

Lundin begrunner investeringen med at de som følge av elektrifiseringen av Johan Sverdrup og Edvard Grieg trenger omtrent 500 GWh med strøm hvert år, og at de gjennom dette også får en delvis prissikring mot store variasjoner i strømprisen.

Selskapet gjør det imidlertid klart at de ikke går inn på driftssiden. De anser seg selv som en finansiell partner.

I forrige uke var enerWE tilstede da en ny og omfattende avtale for elektrifisering av flere felt på norsk sokkel ble annonsert. Driftsansvarlig Kari Nielsen i Lundin Norway sa da til enerWE at de er strålende fornøyd med avtalen.

Hun trakk da frem et viktig poeng som mange kanskje ikke er klar over når det gjelder bruk av langstrøm ut til plattformene på sokkelen.

- Det aller, aller viktigste er kanskje høyere produksjon. Den ikke-planlagte nedetiden vi har hatt, skyldes i stor grad turbinene. Det får vi jo ikke nå. Vi forventer stabil leveranse med kraft fra land, så vi er bare happy, sa Nielsen til enerWE.