Alta og Gohta neste for Lundin Norway

Publisert

-Boringsresultatene lover godt for utbygging av feltet, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

Lundin Norway har boret en avgrensningsbrønn på Alta-funnet i Barentshavet og melder at de har gjennomført en produksjonstest fra brønnen med gode resultater.

 • Funnet av Alta ble gjort i 2014 og ligger på det som heter Lopphøgda, om lag 160 kilometer nordvest av Hammerfest. Avgrensningsbrønn 7220/11-4 som ble boret nå ligger om lag 1,8 kilometer sør for funnbrønnen. Her traff man en hydrokarbonkolonne med en tykkelse på 48 meter, fordelt på 4 meter gass og 44 meter olje.
 • -Vi gjorde en test av brønnen i oljesonen som avdekker et reservoar med svært gode produksjonsegenskaper, sier Kristin Færøvik.

  Anslår høy produksjon

  Testingen ble gjort gjennom en 56/64 tommers dyseåpning, som tilsvarer en diameter på rett over 2,2 cm, med en maksimal produksjonsrate på 6 050 fat olje og om lag 93 000 kubikkmeter gass per døgn.

  -Dette er tall vi er godt fornøyde med. Testen viser også at strømningsegenskapene i reservoaret er gode. Enkelt sagt indikerer testen at vi skal kunne oppnå en høy produksjonsrate dersom vi velger å bygge ut feltet for produksjon, sier Færøvik.

  I tillegg til produksjonstesten er det gjort en rekke målinger og prøvetakinger i brønnen. Disse skal analyseres for å øke forståelsen av geologien i området. Brønnen er boret med den flytende boreriggen Leiv Eiriksson. Riggen skal nå bore et geologisk sidesteg omlag 900 meter lenger nord.

  Jobber med utbygging for Alta og Gohta

  Parallelt med arbeidet med å kartlegge reservoaret og reservoaregenskapene jobbes det med å utvikle et utbyggingskonsept for Alta og nabofunnet Gohta.

  • Gohta ble funnet i 2013 og ligger ca. 20 kilometer vest for Alta.
  • Lundin Norway har gjennomført flere konseptstudier som skal danne grunnlaget for et konseptvalg ved en utbygging.

   -Denne siste brønntesten i Alta lover godt for en selvstendig utbygging i området, og vi jobber videre med et mål om at Alta og Gohta skal bli vårt neste store utbyggingsprosjekt. Vi deltar også i arbeidet med å utrede en mulig mottaksterminal for råolje på land i Finnmark, sier Færøvik.

   Nye prospekter skal bores

   Lundin Norway legger opp til en langsiktig aktivitet i Barentshavet, og vurderer Lopphøgda til å bli selskapets nye kjerneområde på norsk sokkel.

   -Vi planlegger omfattende leteaktivitet her for de kommende årene og har tro på at det er mulig å gjøre flere økonomisk drivverdige funn, sier Færøvik.

   En rekke leteprospekter er identifisert i området på Lopphøgda hvor Lundin Norway er operatør.

   -Vi planlegger å bore første letebrønn i minst to av disse prospektene allerede i år, sier Kristin Færøvik.

Powered by Labrador CMS