- Lundin er en langsiktig aktør på norsk sokkel

Publisert

Stor interesse for ny oljekonferanse

- Etter to tøffe år med krevende kostnadsreduksjoner og omstruktureringer ser vi nå stadig flere signaler på et marked i bedring. Vi er derfor glade for å kunne meddele at Statoil, Lundin og Norwegian Energy Partners stiller på Stavanger Energy Conference 7.-8, juni for å oppdatere leverandørindustrien på status og kommende kontraktsmuligheter, sier konferanseformann og en av initiativtakerne, Øistein Tømte, i en kommentar til enerWE.no.

Arild Grov, Prosjektleder broer og fakler i Johan Sverdrup, vil ha en session på et av de største industriprosjektene i norsk historie, og hvor hele 70% av de foreløpige kontraktene er tildelt norske leverandører. Dette er en gigant for bransjen, og med en forventet levetid på 50 år fra oppstart i 2019, kommer Sverdrup til å sysselsette og skape store verdier for samfunnet fremover.

- Lundin er en langsiktig aktør på norsk sokkel, sier Kristin Færøvik (bildet øverst) som stiller sammen med leder for prosjektutvikling, Karl Petter Løken, for en presentasjon med samme tittel.

Videre stiller Håkon Skretting, direktør i Norwegian Energy Partners med ansvar for Arktisk, Canada, USA, Mexico, Russland og Kazakhstan, for å gå gjennom mulighetene som følger av prosjektet "Arctic and Cold Climate Solutions".

- Dette er det største prosjektet vi har gjort siden INTSOK ble startet i 1997" sier Skretting, og "prosjektet går i korthet ut på å kartlegge markeder for hva som kan komme til å skje frem til år 2030, og hvilke utfordringer industrien står overfor. De påfølgende fasene er å kartlegge industriens nåværende kompetanse og legge den i en søkbar database, for så å markedsføre denne internasjonalt.

- Vi kommer til å slippe stadige drypp og nyheter rundt arrangementet de kommende ukene, men det er viktig å understreke at SEC2017 skal være åpent for alle og et felles bransjeløft. Vi holder derfor dørene åpne så lenge som mulig for gode idéer og seriøse aktører som kan bidra til å løfte arrangementet, og få opp spiriten i regionen. Dette gjør vi sammen!, avslutter Øistein Tømte.

Stavanger Energy Conference er et lokalt initiativ som arrangeres i samarbeid med Rosenberg WorleyParsons, og forventer 5000-10000 besøkende og opp mot 100 utstillere på det historiske verftsområdet. Foruten en hands-on utstillingsdel hvor fokus er produkt og løsninger, avholdes en rekke spennende seminar, konferanse og møtebørs der leverandørene kan speeddate innkjøpere i de større selskapene. Selve messedelen er priset så lavt som mulig for ikke å være ekskluderende, og vi oppfordrer utstillerne til å fokusere på teknologi, produkt og løsninger fremfor å bruke mye penger på fancy standløsninger som kastes etterpå. Vi skal som en samlet industri bretter opp ermene og vise hva vi kan få til, og at vi er på vei ut av bølgedalen.

I følge arrangøren er 2 av 3 utstillingshaller utsolgt, og den siste er i ferd med å fylles opp.

- Arrangementet sammenfaller med 120 års jubiléet for den første leveransen fra Rosenberg Verft (DS Karmö), og ved å benytte det historiske verftsområdet som bakteppe ønsker vi å vise at vi ved hardt arbeid og kostnadsfokus igjen kan reise oss som en primus motor i norsk økonomi og samfunnsutvikling, sier Daglig Leder Bjørn Olaf Helgøy i en avsluttende kommentar.

--

Det opplyses om at enerWE er mediepartner på Stavanger Energy Conference.