LRA Svein Olav Høysæther Foto: enerWE

Effektiviserer oppdrag ved bruk av droner

Kjenner du reglene?

Jon Sveinung Storvollen jobber som klatrer, automatiseringsingeniør og prosjektleder for flere store prosjekter i Langset Rope Access.  

Han forteller at LRA har flere sertifiserte operatører.

– Fordelen ved å bruke droner i forkant av inspeksjoner er at man kan kartlegge struktur, feil og mangler i forkant av et klatreoppdrag, forklarer Storvollen.

– Det gjør at arbeidssituasjonen for oss som klatrere blir tryggere. Hvis det for eksempel er skade på struktur, korrosjon eller løse gjenstander, kan man avdekke dette i forkant, for å sjekke hvor det er trygt å gå opp. Det effektiviserer også oppdraget til klatrerne da de under droneinspeksjon kan avdekke feil og mangler. 

Det har oppstått flere risikofylte situasjoner der uautoriserte personer har brukt drone til inspeksjon. 

– Sikkerhetsutfordringen ved bruk av drone kan være hvis man for eksempel filmer over folkemasser, og dronen faller ned.

LRA kan snart tilby kursing i bruk av drone. 

– Dette er spesielt viktig ettersom at Luftfartsverket 1. januar 2016 innførte ny regulering om at alle skal ha nødvendig sertifisering for å kunne fly droner, avslutter Storvollen.

Stikkord: , , , ,

Denne artikkelen er skrevet av Langset Rope Access som er kunde av enerWE AS

Langset Rope Access

Langset Rope Access (LRA) setter standarden innen arbeid og opplæring i høyden og leverer spesialtjenester innen tilkomstteknikk, kurs, containerløsninger og sikringsutstyr for arbeid i høyden. Etterspørselen etter kvalitet i tjenester, kurs og høydesikringsutstyr har økt betydelig de siste årene. Her ønsker LRA å bidra enda mer fremover med blant annet lansering av innovativt nytt utstyr. Ved vårt hovedsenter i Bergen  tilbyr vi nå et bredt utvalg innen kurs for både våre egne operatører og kunder. Vi har i vårt søk etter gode og innovative produkter funnet og testet mange løsninger. Vi tilbyr produkter vi mener er noe av det beste på markedet  tilpasset  bygg og anlegg, olje og energi industrien, tilkomstteknikk og redningstjenesten samt maritim sikkerhet..