Vant avtale med Forsvarets Logisitikkorganisasjon

Annonsørinnhold - LRA Safety

Målrettet videreutvikling av kompetanse og kapasitet har lønnet seg.

Langset Rope Access AS har vunnet avtale med Forsvarets Logistikkorganisasjon for innleie av vedlikeholds personell. Kontraktens varighet er på 4 år fra 01.08.2018 til 31.07.2022. Med opsjoner på ytterligere 3 år. Avtalen har en verdi på inntil 55MNOK.

Langset Rope Access AS er godt tilfreds med den nye avtalen, de har målrettet gjennomgått en videreutvikling av kompetanse og kapasitet for å kunne ta del i en slik avtale. Avtalen er svært viktig rent strategisk for selskapet.

LRA Safety

LRA Safety setter standarden innen arbeid og opplæring i høyden og leverer spesialtjenester innen tilkomstteknikk, kurs, containerløsninger og sikringsutstyr for arbeid i høyden.

Etterspørselen etter kvalitet i tjenester, kurs og høydesikringsutstyr har økt betydelig de siste årene. Her ønsker LRA Safety å bidra enda mer fremover med blant annet lansering av innovativt nytt utstyr. Ved vårt hovedsenter i Bergen  tilbyr vi nå et bredt utvalg innen kurs for både våre egne operatører og kunder. Vi har i vårt søk etter gode og innovative produkter funnet og testet mange løsninger. Vi tilbyr produkter vi mener er noe av det beste på markedet  tilpasset  bygg og anlegg, olje og energi industrien, tilkomstteknikk og redningstjenesten samt maritim sikkerhet..