Foto: Fredrik Drevon, enerWE
Foto: Fredrik Drevon, enerWE

Er LoVeSe avgjørende for "titusenvis av distriktsarbeidsplasser"?

enerWE har sett nærmere på distriktsministerens kontroversielle påstand om konsekvensene av et permanent vern.

Publisert

Det er mye debatt om oljebransjens fremtid i Norge, og det diskuteres heftig om blant annet vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), hvor Iskanten i Barentshavet skal gå og hvorvidt det skal settes en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet.

Dette er ikke en debatt som kun går i de såkalte miljøpartiene. Diskusjonen går også varm i de såkalte styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet.

Kontroversiell påstand om LoVeSe

I den forbindelse ble nyutnevnt distriktsminister Linda Hofstad Helleland sitert av NTB på det som har blitt en heftig diskutert påstand om LoVeSe:

- Et ja til vern av LoVeSe vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet, skrev distriktsminister Linda Hofstad Helleland.

Dette sitatet var et utdrag av en noe lengre epost, men det har fått flere til å reagere kraftig på blant annet Twitter.

Påstanden hennes er rent oppspinn og det er løgn

Silje Lundberg

NRK har fulgt opp kritikken i en egen artikkel, og der går Naturvernforbundet og MDG hardt ut mot distriktsministerens påstand.

- Påstanden hennes er rent oppspinn og det er løgn, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet, til NRK.no.

Hvordan kan arbeidsplasser vi ikke har forsvinne

Toine Sannes

- Jeg lurer på hvilke distriktsarbeidsplasser som vil forsvinne hvis vi ikke åpner for leting etter olje i LoVeSe. Hvordan kan arbeidsplasser vi ikke har forsvinne. Dette er jo fantasi-arbeidsplasser. Det er jo en logisk brist, sier Toine Sannes i MDG Nordland til NRK.no.

Uten funn faller oljeaktiviteten raskt

Distriktsministeren svarer NRK.no på epost.

Strupes tilgangen til nye oljefelt- og områder vil det føre til at selskapene tar med seg folk og kompetanse til utlandet

Linda Hofstad Helleland

- Strupes tilgangen til nye oljefelt- og områder vil det føre til at selskapene tar med seg folk og kompetanse til utlandet, skriver Helleland til NRK.no.

Hun argumenterer også på generelt grunnlag mot petroleumspolitikken som deler av venstresiden står for, og påpeker at LoVeSe er et område med stort potensiale.

- Etter Sverdrup og Castberg er det få store funn. Likevel er mange enige om at det ligger store verdier i LoVeSe. Hvis ikke man finner nye funn vil aktiviteten falle raskt, skriver Helleland i posten til NRK.no.

Påstand mot påstand

Som i så mange andre debatter om klimaet og den norske olje- og gassvirksomheten bærer også denne opphetede debatten preg av påstand mot påstand fra to parter med diametralt motsatt syn på saken.

enerWE har derfor forsøkt å finne frem noen relevante faktaopplysninger og nøkkeltall i et forsøk på å belyse debatten.

Dekker pendlerutgifter

Den norske olje- og gassvirksomheten foregår ute på norsk sokkel, det vil si i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. For å komme dit må man reise ut med båt eller helikopter.

Det er vanlig med en 2-4 turnus, det vil si at man jobber to uker på for så å ha fire uker fri. Dette gjør det mulig å pendle, og man er ikke avhengig av å bo i nærheten av heliporten. De som jobber offshore får også dekket reiseutgifter innenlands, samt hotell hvis de er avhengig av det før og/eller etter turnusen.

Det gjør næringen veldig distriktsvennlig, ettersom man í praksis kan bo hvor som helst i landet når man jobber offshore.

I tillegg er det også mange som pendler til og fra utlandet, men dette er ikke selskapene forpliktet til å dekke reiseutgiftene for.

Ca. 21.000 jobber offshore

Det er vanskelig å avklare nøyaktig hvor mange som jobber offshore, og det er forskjellige måter å regne seg frem til hvor mange det er snakk om. Så langt enerWE har klart å avdekke mangler det også oppdaterte tall.

I en rapport som NORCE (Norwegian Research Centre AS) utarbeidet for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass har de sett på antall offshore-arbeidere frem til 2017. Der har de kommet frem til at det er snakk om et sted mellom 20.000 og 25.000 offshore-arbeidere, avhengig av utregningsmetode.

Rapporten tar utgangspunkt i at tallet var 20.919 i 2019, og at det var en nedgang på 20 prosent fra 2015. Dette var en tid da oljebransjen måtte kutte kraftig, og det kan derfor være at antallet har økt siden den gang.

Andelen offshore-arbeidere som er født i utlandet anslås forøvrig til å ligge på omtrent 5 prosent, noe som gir en klar indikasjon på at det primært er norske arbeidere.

Rapporten anslår også at det er Bergen med 9 prosent, etterfulgt av Stavanger med 6 prosent og Karmøy med 4 prosent av de ansatte som jobber offshore. Resten er spredd utover landet.

Hvor avgjørende er LoVeSe?

Den kontroversielle påstanden tar utgangspunkt i Høyre's interne diskusjoner for og mot vern av LoVeSe.

Oslo Høyre gikk ut og vedtok at de går inn for et permanent vern, men fikk ikke følge av de andre fylkespartiene i Høyre. Hva partiet som helhet ender opp med til slutt gjenstår å se.

Ettersom distriktsministerens kommentar ble gitt i direkte relasjon til spørsmålet om vern av LoVeSe kan det være naturlig å se på det som en påstand om at vern eller ikke vern vil gi et utslag for "titusenvis av disktriktsarbeidsplasser".

På den andre siden kan dette også ses opp mot den generelle debatten om olje- og gassvirksomheten, og at et vern av LoVeSe må ses i lys av at det bare er et av flere politiske grep som vil få store konsekvenser for norsk offshore-virksomhet.

Selv om antall norske offshore arbeidsplasser er noe usikkert, gir tallet oss uansett en god pekepinn på hvor mange det er snakk om. 21.000 er "flere titusen", og veldig mange av disse jobbene er besatt av nordmenn som bor i distriktene. Sånn sett kan det argumenteres for at distriktsministeren har sine ord i behold.

LoVeSe har ikke blitt åpnet, og det er per i dag lite som tyder på at det vil bli åpnet for konsekvensutredning i fremtiden. Uavhengig av det skjer det fortsatt mye på norsk sokkel, og det tildeles nye letelisenser hvert år. Det kan derfor også argumenteres for at et vern av LoVeSe ikke får den påvirkningen som distriktsministeren har påstått.

Som i så mange andre samfunnsdebatter er det mulig å argumentere både for og mot konsekvensene av LoVeSe-vern med utgangspunkt i fakta. Forhåpentligvis gir disse faktaopplysningene en litt bedre debatt om dette betente, men viktige temaet.

Her kan du laste ned og lese rapporten fra NORCE om offshore-arbeiderne.