Foto: Wintershall DEA
Foto: Wintershall DEA

- Vi registrerer at LoVeSe-debatten nå har flyttet seg sørover

Miljøbevegelsen mistenkeliggjør prøveboring i "nytt" område hvor det har vært oljeaktivitet siden 1993.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag denne uken varslet miljøbevegelsen at de vil kjempe mot tysk prøveboring sør for Lofoten, og det fikk mye oppmerksomhet i deler av pressen gjennom en NTB-melding.

– Nyheten om at man vil tildele leteområder svært opp til Nordland VI-området er alarmerende, sa leder Odd Arne Sandberg i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja til NRK.

I den saken mangler det noen poeng som gjør at saken kanskje fremstår i et litt feilaktig lys.

For det første er ikke dette snakk om en ny tildeling i et nytt sårbart felt.

Den første brønnen i feltet ble boret i 1993, og den lå nord for brønnen vår. Det har vært aktivitet i området i 25 år.

Kjetil Hjertvik

- Den første brønnen i feltet ble boret i 1993, og den lå nord for brønnen vår. Det har vært aktivitet i området i 25 år, sier Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef i Wintershall DEA til enerWE.

Han påpeker det heller ikke er snakk om noe nytt og spesielt i denne prøveboringen.

- Den lisensen er tildelt i en vanlig lisensrunde. Det er ikke en nyhet, og det er ikke noe som nettopp er kjent. Det er i et område som er åpnet, sier Hjertvik.

I NRK-artikkelen påpekes det at den aktuelle lisensen bare ligger 83 kilometer sør for Røst i Lofoten og 50 kilometer nord for Træna.

- I norsk sammenheng er det ikke spesielt nærme kysten, men det ligger i et område som det er mye oppmerksomhet rundt, sier Hjertvik.

Han avviser også påstandene fra Bellona om at selskapet har gjort en dårlig jobb med tanke på sikkerheten og hensynet til naturen.

- Været i området er kjent, bunnforholdene er kjent. Det er gjort et grundig arbeid med å sjekke bunnen. Det er ikke ingen koraller i nærheten i nærheten av der det skal bores, og det er ingen sårbare havbunnsfaunaer, sier Hjertvik.

Han legger til at de som selskap heller ikke er interessert i å slippe ut noe, og viser til at

- Vi har sjekket havbunnen ekstra nøye, og finner kun steiner og allerede ødelagte koraller i en radius på 500 meter fra brønnlokasjon. Likevel har vi valgt å ikke feste riggen til havbunnen med anker, sier Hjertvik.

Han legger til at boringen vil foregå i september/oktober, en periode med lite fiske. Riggen som brukes har også et dreneringssystem som gjør at eventuelle søl ombord ikke går ut på havet, men blir lagret i egne tanker.

- Vi legger inn ekstra ressurser i oljevernberedskapen. Det vil ta flere døgn før et eventuelt utslipp når land. Likevel har vi bestemt at vi skal ha et ekstra oljevernfartøy ved riggen når vi nærmer oss reservoaret, og vi er i god dialog med lokale oljevernressurser i Nordland, sier Hjertvik.

Debatten om LoVeSe var høylytt, men etter at Arbeiderpartiet endret sitt interne kompromiss har miljøbevegelsen utvidet kampområdet.

- Det vi registrerer er at Lofoten-debatten nå har flyttet seg sørover, sier Hertvik til enerWE.

Han påpeker at Wintershall DEA forholder seg til det politikerne vedtar når de legger rammeverket for hvor det åpnes for leting etter olje og gass.

- Som selskap har vi vært tydelige på at vi ikke pusher på for å få lete i Lofoten. Det er ikke nødvendigvis alle områder industrien skal inn i, sier Hjertvik.

Her ligger søknaden og innspillene på Miljødirektoratets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS