Oljeselskaper saksøkes for forurensing av grunnvann

Publisert

Den amerikanske delstaten Rhode Island saksøker 34 oljeselskaper for å ha forurenset grunnvannet med bensintilsetning.

Delstaten har gått til sak for å få penger til å rydde opp utslipp av tilsetningsstoffet metyl-tert-butyleter (MTBE).

I 2003 saksøkte delstaten New Hampshire, rett nord for Rhode Island, Exxon Mobil og andre oljeselskaper i forbindelse med MTBE-forurensing. Delstaten mente Exxon brukte et produkt som var vanskeligere å få fjernet enn andre forurensende stoff.