Oslo  20170508.Hans Christian Gabrielsen på Lo-kongressen åpner.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20170508.Hans Christian Gabrielsen på Lo-kongressen åpner.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

LOs neste leder ber om samling

Publisert

Påtroppende leder Hans-Christian Gabrielsen ber LO-kongressen finne samlende svar på de tre stridssakene om EØS, Lofoten-olje og sekstimersdag.

– LO har makt når vi kommer fram til samlende standpunkter alle står bak, sa Gabrielsen da han presenterte utkastet til nytt handlingsprogram under andre dag av LO-kongressen tirsdag.

Gabrielsen ruver i terrenget med sine 195 centimeter. Fra torsdag vil han ruve i LO også, som ny leder i landets største arbeidstakerorganisasjon.

– LO er en familie med 26 forbund, som hver og en er satt til å ivareta interessene til sine medlemmer. I denne familien har vi tradisjoner for å ta hensyn til det eller de forbundene som har de sterkeste interessene i en sak, sa han.

Skygget unna

Gabrielsen satt selv i redaksjonskomiteen som før kongressen valgte å holde seg helt unna de tre stridssakene om EØS, Lofoten og sekstimersdag. I stedet la komiteen fram en innstilling med de samme formuleringene som kongressen samlet seg om for fire år siden.

– Jeg er sikker på at vi også denne gangen finner de gode, samlende kompromissene. Dette er saker der det er ulike syn, og det er saker som har avgjørende betydning for verdiskaping og sysselsetting i bransjer der LO har mange medlemmer, sa Gabrielsen.

Hans eget forbund, Fellesforbundet, har advart kraftig mot å reforhandle eller si opp EØS-avtalen. I tillegg ønsker forbundet konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Forslaget fra LOs største forbund Fagforbundet om sekstimersdagen har Fellesforbundet heller ingen sans for.

Ap-kompromiss

Det er ventet at LO vil samle seg om et Lofoten-kompromiss à la Ap under kongressen.

– I denne saken er det mange ulike syn, men jeg er trygg på at vi også på denne kongressen skal finne gode løsninger, som står seg i årene som kommer, sa Gabrielsen før han, i likhet med LO-leder Gerd Kristiansen dagen før, slo ring om EØS-avtalen.

– Den har tjent oss godt i 25 år, sa han før han medga at avtalen har budt på utfordringer, særlig knyttet til lavlønnskonkurranse fra østeuropeiske land.

– Det gjelder å balansere hensynene på en god måte, men vi trenger å beholde markedsadgangen og forutsigbarheten for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sa Gabrielsen.

Krav til Støre

LOs neste leder mener det er opp til politiske myndigheter i Norge å demme opp for uheldige følger av EØS-avtalen.

– Det var ikke EU som forlangte flere midlertidige ansettelser. Det er ikke EU som vil ta fra folk overtidsbetaling for kveldsarbeid og utvide rammene for normalarbeidsdagen. Høyrepolitikken er ikke noe vi importerer fra utlandet – den settes ut i livet av vår egen regjering, sa Gabrielsen før han kom med to klare krav til en regjering ledet av Aps Jonas Gahr Støre:

– Altså – Jonas: Først fjerner du den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Så forbyr du fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. Så kan du henge av deg frakken.

(©NTB)