Kvitebjørn-feltet
Kvitebjørn-feltet

Advarer om at streik vil ramme seks felt i Nordsjøen

Kan tape olje- og gassinntekter for over 120 millioner kroner dagen.

Publisert Sist oppdatert

Fagforeningen Lederne har varslet at de fra midnatt 4. oktober trapper opp streiken, og at fire plattformer tas ut:

  • Gudrun (Equinor) - 18 medlemmer
  • Gina Krog (Equinor) - 18 medlemmer
  • Kvitebjørn (Equinor) - 18 medlemmer
  • Gjøa (Neptune Energy) - 72 medlemmer

Forbundsleder Audun Ingvartsen sier at Lederne krevde tariffavtaledekning for medlemmene sine etter omstilling og ny teknologi som fører til at flere skal jobbe fra kontrollrom på land, istedenfor ute på plattformene.

- Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sier Ingvartsen.

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass sier at produksjonen på Johan Sverdrup foreløpig går som normalt selv om 43 medlemmer av Lederne gikk ut i streik 30. september. De advarer imidlertid om at opptrappingen vil kunne føre til driftsstans på seks felt:

  • Kvitebjørn
  • Valemon
  • Gudrun
  • Gina Krog
  • Gjøa
  • Vega

Totalt produserer disse feltene 330.000 oljeekvivalenter per dag. Basert på dagens oljepris tilsvarer det 122 millioner kroner i tapte inntekter om dagen.

Så må det presiseres at tallet blir lavere hvis man regner med utgangspunktet i gassprisen, samt at Norge totalt sett kan øke produksjonen fra andre felt uten å komme i konflikt med de selvpålagte produksjonskuttene.

Arbeidsgiversiden er kritisk til at Lederne gikk til strek på utvidelse av tariffområdet.

- Norsk olje og gass satte frem et økonomisk tilbud som ble akseptert av Industri Energi og Safe, som representerer 85 prosent av de sokkelansatte. Det minste forbundet Lederne godtok det ikke og valgte å gå i streik. I tillegg krever Lederne utvidelse av tariffområdet – noe som ligger utenfor det man kan forhandle om i sokkelavtalen, sier forhandlingsleder Jan Hodneland.

De påpeker at tilbudet som Lederne fikk er likelydende som det Industri energi og Safe godtok.

Powered by Labrador CMS