LO advarer mot å kutte oljesubsidier

Publisert

Utvinningen av olje og gass har passert toppen, konkluderer ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Rapporten tar til orde for debatt om de såkalte oljesubsidiene.

– Tiden er moden for å ta en større gjennomgang av petroleumsregimet som til nå har tjent oss godt, sier Finans Norge-sjef Idar Kreutzer.

Sammen med EUs tidligere klimakomissær Connie Hedegaard utgjør han det regjeringsoppnevnte utvalget som fredag avga rapport til statsministeren om grønn konkurransekraft.

– Vi ser allerede antydning til en framtid uten olje og gass, hvor fornybar energi og elbiler er, eller blir, konkurransedyktige i pris, fastslår Hedegaard og Kreutzer.

Vil ha debatt

Utvalget mener det norske petroleumsregimet bør endres for å sikre at fellesskapet ikke tar økende risiko i et marked der usikkerheten knyttet til etterspørsel vokser.

– Myndighetene bør stille krav om at det utarbeides sensitivitetsanalyser av etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt, foreslår utvalget.

I tillegg tar rapporten til orde for en større politisk diskusjon om friinntekten og de gunstige avskrivningsreglene som oljenæringen tilgodeses med. Til grunn ligger forutsetningen om at petroleumssektoren ikke lenger vil være den samme vekstmotoren i norsk økonomi, og at utvinningen sannsynligvis har passert toppen.

– En avkarbonisering av den globale økonomien vil redusere etterspørselen etter olje og gass på sikt, skriver utvalget.

Advarer

LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener det er uklokt å legge opp til endringer i oljepolitikken nå.

– Det vil forsterke krisen i oljenæringen dersom vi skulle endre virkemidlene. Forutsigbarhet og langsiktighet har vært norsk sokkels adelsmerke, sier han til NTB.

Administrerende direktør Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass ser det på samme måte.

– Stabile rammevilkår er avgjørende. Alle seriøse scenarioer som forholder seg til togradersmålet slår fast at det vil være et betydelig behov for olje og gass også i 2050. Hvis vi skulle trappe ned produksjonen i Norge, så vil den enkelt kunne flyttes til andre deler av verden. Vi vil også ha mindre å finansiere velferden med, sier Schjøtt-Pedersen.

Mulig å nå

I rapporten har elleve næringslivssektorer levert veikart til et norsk lavutslippssamfunn. For de fleste er visjonen høy verdiskapning og null utslipp i 2050.

Petroleumsnæringen antyder selv at den kan kutte CO2-utslippene med 2,5 millioner tonn fra 2020 til 2030, noe Hedegaard beskriver som en «start». Hun slår fast at det er fullt mulig for Norge å kutte hjemlige utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030.

At forurenser skal betale er ett av ti prinsipper som utvalget foreslår for utforming av politikk. Positive skattefordeler av klimavennlig atferd, statlige midler til frigjøring av privat kapital og større tilgang til bærekraftig biomasse, er andre anbefalinger. (©NTB)