Oslo  20181218.LO-leder Hans-Christian Gabrielsen  var tilstede da arbeidsminister Anniken Hauglie (H) presenterte den nye IA-avtalen på en pressekonferanse tirsdag.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Oslo 20181218.LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var tilstede da arbeidsminister Anniken Hauglie (H) presenterte den nye IA-avtalen på en pressekonferanse tirsdag.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

LO krever økning i reallønna

Publisert

Økt kjøpekraft og reallønnsøkning for alle medlemsgrupper er hovedkravene til LO foran årets lønnsoppgjør.

Tirsdag la LO fram sin strategi for årets lønnsoppgjør. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er klar på hva han ønsker.

– LO krever økt kjøpekraft til alle, sa han da han presenterte LOs tariffpolitiske uttalelse.

LO vil også fremme krav om likelønn, bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene.

Spist opp

Fjorårets lønnsvekst på 2,8 prosent ble i stor grad spist opp av økte strømpriser.

LO peker også på at inntektsfordelingen i private tjenestenæringer er blitt betydelig skjevere de siste årene. Gevinstene hentes ut av kapitaleierne, men skulle ha kommet alle til gode gjennom lavere priser på varer og tjenester. Misforholdet er ikke bærekraftig over tid, fastslår LO.

I 2016 var det en svært lav lønnsvekst på 1,7 prosent, mens veksten var på 2,3 prosent i 2017.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor det forhandles kun om lønnsregulering.

Skjev byrdefordeling

LO vil heller ikke akseptere at direktører og toppledere i staten stadig har en bedre lønnsutvikling enn vanlige arbeidstakere.

LO peker også på at regjeringens skattepolitikk har bidratt ytterligere til en skjev byrdefordeling. Mens eiere har fått store skattekutt, er skattene skjerpet for vanlige lønnstakere, blant annet gjennom reduserte pendlerfradrag og skatt på kost og losji.

– Kapitaleiere stikker av med en stadig større del av kaka, slår Gabrielsen fast.

Selv om regjeringens hensikt er å få kapitaleiere til å investere i ny næringsvirksomhet, er investeringsutviklingen historisk svak, konstaterer LO.

(©NTB)