LO advarer om lønns- og kjønnsforskjeller i gode tider

Publisert

Kvinner tjener i snitt bare 88 prosent av det menn gjør. Lønnsgapet er snevret inn 2 prosentpoeng på ti år. LO frykter motsatt utvikling i oppgangstider.

Foran vårens lønnsoppgjør kommer LO med en tariffpolitisk uttalelse, der organisasjonen ifølge Dagens Næringsliv slår fast at det er mer krevende å få resultater i fordelingspolitikken i oppgangstider, når rommet for lønnsvekst er høyere.

«Erfaringsmessig løper da mannsdominerte grupper i toppen ifra», heter det.

– I noen områder med mange menn utnyttes oppgangstider til store individuelle tillegg, mens yrker med mange kvinner ikke får det samme, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.

Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

– Hvis jeg skal gjette på hva som kommer til å skje, så er det likevel ikke sikkert at lønnsforskjellen vil øke. Det er mer realistisk at de vil minke i en lavere takt enn de ellers ville gjort, sier hun.

For rundt halve lønnsforskjellen mellom kjønn har man ikke klart å finne annen forklaring enn at kvinner er kvinner og menn er menn.

(©NTB)