- Jeg tror at utbyggerne også forstår at endringene ikke kan være så store, og at tidsvinduene må bli mindre

LNVK er glad for forslagene som NVE har utarbeidet for fremtidig konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter.

Publisert   Sist oppdatert

Konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftskonsesjoner står på vent etter at Nasjonal ramme for vindkraft var ute på høring i fjor.

Nå har imidlertid NVE utarbeidet sine forslag til hvordan konsesjonsprosessen kan forbedres, og de har oversendt sine forslag til olje- og energidepartementet. Samtidig har de lagt rapporten med forslagene ut slik at alle kan lese de.

En av de som har studert forslagene er Thomas Bjørdal i Landssammenslutninge for norske vindkraftkommuner (LNVK). Han forteller til enerWE at han liker det han ser, og at det er både bra og viktig at disse forslagene nå kommer.

Han påpeker spesielt at det i dag er en veldig stor grad av fleksibilitet i konsesjonsprosessen, og at den er veldig tilrettelagt utbyggerne.

I utgangspunktet er fleksibiliteten det ble lagt opp til fra en tid hvor den store bekymringen var om vi i det hele tatt ville greie å bygge ut vindkraften

Thomas Bjørdal

- I utgangspunktet er fleksibiliteten det ble lagt opp til fra en tid hvor den store bekymringen var om vi i det hele tatt ville greie å bygge ut vindkraften. Siden da har situasjonen endret seg, sier Bjørndal.

Han mener at veldig mange av de store konfliktene ligger nettopp i denne fleksibiliteten. Den fører til at det både kan bli store forskjeller i hva som blir resultatet når utbyggingen endelig kommer i gang, og ikke minst når.

De kan legge veien en helt annen plass eller sette opp større turbiner

Thomas Bjørdal

- De kan legge veien en helt annen plass eller sette opp større turbiner, sier Bjørdal.

Dette har vært viktig for utbyggerne da den teknologiske utviklingen har gått fort, og fordi kostnadsreduksjonene i stor grad har hengt sammen med størrelsene på turbinene som brukes.

Samtidig skaper dette ekstra store utfordringer for vertskommunene som har sagt ja til vindkraft.

- Dette er veldig forskjellige fra alle andre planfaser i kommunene, sier Bjørdal.

Han forklarer at kommunene er vant til mer rigide prosesser der det er klart hva man må forholde seg til, og når man må gjøre det.

Fleksibiliteten har vært nødvendig, men nå er det ikke sånn lenger

Thomas Bjørdal

- Fleksibiliteten har vært nødvendig, men nå er det ikke sånn lenger, sier Bjørdal.

Han viser til at prosessene også går fortere for utbyggerne, og at de derfor bør kunne klare seg greit selv om tidsfristene fremover blir strammere.

- Jeg tror at utbyggerne også forstår det prinsipielle i at endringene ikke kan være så store, og at tidsvinduene må bli mindre, sier Bjørdal.