Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Jeg tror vi vil se en lavere utbyggingstakt fremover

Statssekretær Liv Lønnum ser for seg at det kan bli aktuelt å stramme litt inn på konsesjonsprosessen.

Publisert

Søndag 8. september ble det arrangert en markering mot vindkraft foran Stortinget. Der stilte statssekretær Liv Lønnum fra Olje- og energidepartementet opp for å holde et innlegg. Der informerte hun om status for vindkraft i Norge, og hun fortalte blant annet at departementet vil stramme inn på konsesjonspraksisen.

Etter innlegget fikk enerWE en prat med statssekretæren, og vi spurte henne hva hun tenkte om demonstrasjonen.

- Det er et kjempeengasjement, og det tar vi på alvor. Vi oppfordrer jo til at alle gir konstruktive og gode høringsinnspill sånn at vi kan ta med oss det inn i prosessen for å utforme politikken på dette fremover, sier Lønnum.

Det er en oppfordring som mange tydeligvis har fulgt opp, og det har da også kommet inn over 600 høringsuttalelser om nasjonal ramme for vindkraft allerede nå selv om fristen ikke er før 1. oktober. Det setter statssekretæren stor pris på.

- Det er kjempebra at alle på lokalt og regionalt nivå kommer med sine innspill for at vi skal få best mulig kunnskapsgrunnlag, sier Lønnum.

Så trekker hun uoppfordret frem at er endringer på gang innen arbeidet og politikken rundt vindkraftutbygging på land i Norge.

Vi vil nok også måtte gjøre noe med enkelte deler av konsesjonsprosessen

Liv Lønnum

- Jeg tror vi vil se en lavere utbyggingstakt fremover, og vi vil nok også måtte gjøre noe med enkelte deler av konsesjonsprosessen, sier Lønnum til enerWE.

Lønner trekker frem at det kan bli aktuelt å innføre kortere tidsfrister og øke detaljeringsnivået allerede i konsesjonsprosessen. Kanskje kan det også bli aktuelt med andre tiltak.

Mens høringen pågår blir ikke nye konsesjonssøknader behandlet, signalene er nå at det trolig blir lavere utbyggingstakt i tiden fremover. Vi spør derfor om vindkraftmotstanderne med det kan sies å ha vunnet frem med sitt syn på vindkraften?

- Jeg opplever ikke at dette er en kamp om hvem som har vunnet eller ikke. Vi ønsker å ha en god og fornuftig utbygging av fornybar kraft i Norge. Vi ønsker å utvikle gode prosjekter, og da må man av og til ta en fot i bakken, sier Lønnum.

Samtidig er det ingen tvil om at departementet fortsatt ønsker mer utbygging.

- Departementet er for lønnsom utbygging av fornybar kraft, og de søknadene som kommer inn blir vurdert en for en i forhold til det konkrete prosjektet som det blir søkt om, sier Lønnum.

Nasjonal ramme er som nevnt ute på høring, men brorparten av høringsuttalelsene så langt er negativt innstilt og det er knyttet noe usikkerhet til hva som blir resultatet. Forslaget som er ute på høring er utarbeidet av NVE, og det er først etter at høringen er ferdig at det blir klart hva som faktisk blir resultatet.

- Jeg tenker at vi har behov for å bedre styre lokaliseringen av utbyggingen av vindkraft fremover, men akkurat hvordan rammen vil se ut og hva som blir regjeringens politikk er det for tidlig for meg å forskuttere nå, sier Lønnum.