Liten produksjonsnedgang i desember

Publisert

Oljedirektoratet har lagt frem de foreløpige produksjonstallene for desember i fjor, og de viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.849.000 fat olje, naturgass og kondensat. Det er en nedgang på 26.000 fat sammenlignet med november.

Totalt ble det sologt 10,8 milliarder standard kubikkmeter gass (GSm3), og det er  0,6 GSm3 mer enn i november.

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg på 1.504.000 fat olje, 318.000 fat NGL og 27.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er ca. 2,5 prosent under OD sin prognose for desember, og ca. 4 prosent under prognosen for 2018. Det skyldes først og fremst tekniske problemer på noen felt.

Den totale petroleumsproduksjonen ble i 2018 om lag 229,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 86,3 MSm3 o.e olje, om lag 21,2 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er solgt om lag 121,7 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 9,3 MSm3 o.e. lågare enn i  2017.