En av tre er redde for jobben

Publisert

Frykten er størst hos leverandørene.

Tekna la i dag fram rapporten "Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet", der de har spurt blant annet om hvordan Norge kan skape større ringvirkninger fra sektoren enn i dag, hva norsk petroleumskompetanse kan brukes til utover å lete etter olje, og kan petroleumskompetansen brukes til å bygge fornybarsamfunnet?

Rapporten baseres på en fersk medlemsundersøkelse der det fremkommer at mange er redde for jobbene sine.

En av tre ansatte i leverandørindustrien er redde for at de skal miste jobben. En av fem ansatte i oljeselskapene svarer det samme, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg til enerWE.

Randeberg mener Norge taper den globale konkurransen uten omstillinger og innovasjon.

Tekna mener det må satses på nye former for innovasjon for å overføre kompetanse mellom ulike næringer. For eksempel kan vi utvikle nye løsninger ved å bruke offshoreteknologi i helsesektoren, fornybar sektor og havbruk, mener hun.

Rapporten ble presentert på Arendalsuka i formiddag.

Vi vil påvirke politikere og andre beslutningstakere til å tenke mer offensivt på å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å løse framtidas utfordringer, avslutter Randeberg.