Lien setter inn storstilt økning i oljeaktivitet

Publisert

Regjeringen utvider leteaktiviteten med 87 blokker på norsk sokkel. Et av områdene grenser til det politisk fredede Mørefeltet.

Konsesjonsrunden for de best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen starter opp tirsdag.

– Det er snakk om et stort omfang blokker. Det er viktig å legge til rette for aktivitet på kort og mellomlang sikt, og ikke minst at ressursene i området kan forvaltes best mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

Olje- og energidepartementet utvider leteaktiviteten i det som heter forhåndsdefinerte leteområder med 87 blokker fordelt på 53 i Barentshavet og 24 i Norskehavet.

Lien viser til at omfanget og økningen av leteaktiviteten er bredt forankret i Stortinget.

– Det er en sentral del av norsk petroleumspolitikk gjennom lang tid. Men så lenge vi foreslår å utvide med mer enn én blokk, så vil noen være uenig i det. Det får vi bare være forberedt på, sier han.

Norsk olje og gass er svært fornøyd.

– Dette er viktig for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping på norsk sokkel – noe som kommer hele samfunnet til gode, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass. Han påpeker at dette bidrar til at norsk sokkel fortsatt kan være attraktiv og konkurransedyktig.

– Tar miljøhensyn

De sørligste blokkene i Norskehavet, like nord for Kristiansund, tilstøter Møreblokken. I avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF er man enig om at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet her.

– Ja, den ene blokken grenser inn mot Møreblokken, men den ligger ikke innenfor. Det er et område hvor det er lett etter olje og gass lenge, og det er gjort betydelige funn i nærheten, sier Lien.

– Blokken er også beskåret nettopp for å ta vare på miljøverdiene tilknyttet området, sier han.

Den største utvidelsen finner sted i Barentshavet, men ingen av de foreslåtte blokkene ligger i nærheten av iskanten, ifølge Lien.

– Disse blokkene ligger mye lenger unna iskanten enn hva som var tilfellet med tildeling i 23. konsesjonsrunde, sier han.

– Kontroversielle områder

Hvert år lyses det ut nye tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne områder. Dette er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi.

I løpet av de siste to årene har regjeringen økt antall blokker i Norskehavet og Barentshavet. Flere miljøorganisasjoner har kritisert utvidelsene, ikke minst fordi leteområdene ligger langt mot nord.

– Nå misbruker Tord Lien denne ordningen til å ta et jafs inn i kontroversielle områder som av gode grunner ikke er åpnet. Venstre og KrF må snarest klargjøre om dette er noe de kan godta, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Greenpeace peker også på at regjeringen ikke virker innstilt på å ta klimahensyn.

– Dette er sniktildeling av nye felt som forsinker det grønne skiftet og svekker miljøhensyn i norsk oljepolitikk, uttaler organisasjonen.

Prosessen starter nå med en høringsrunde før blokkene lyses ut. Basert på tidligere år, anslår departementet at selskapene vil få frist til å søke i september neste år, med tildeling i januar 2018.

Områder som ligger nært opp til felt som er under utvikling, kan komme raskt i gang, mener Tord Lien, men han anslår at utbygging neppe kan finne sted før i 2025 om det dreier seg om letemodell med ressurser som kan drives som selvstendige felt. (©NTB)

Les også: