Leverandør Redaksjonen Foto: Aibel

Troll M-13 Sail away

Se filmen!

Aibel vant milliardoppdraget med å utvide gasskompresjonskapasiteten på Troll høsten 2011. Tre nye moduler skal forlenge Troll-feltets levetid.

I Nordsjøhallen i Haugesund har modulen med hjelpesystemer, M13, reist seg i løpet av 2013. De nye kompressorene på Troll A skal drives med strøm fra land. På plattformen må likestrøm fra land konverteres tilbake til vekselstrøm og det skjer på M13.

I sommer forlot modulen Haugesund.

Se filmen!

Annonse
Ads banner