Redusert overskudd i Kværner

Inntektshopp ikke nok til å redde bunnlinje. Selv om Kværners inntekter økte med nesten 50 prosent i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med 2012, krympet overskuddet til 54 millioner kroner før skatt. Året før ble resultatet før skatt 75 millioner kroner. Svekkelsen kommer til tross for at inntektene gikk opp fra 2,67 milliarder kroner for … Continued

Inntektshopp ikke nok til å redde bunnlinje.

Selv om Kværners inntekter økte med nesten 50 prosent i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med 2012, krympet overskuddet til 54 millioner kroner før skatt. Året før ble resultatet før skatt 75 millioner kroner.

Svekkelsen kommer til tross for at inntektene gikk opp fra 2,67 milliarder kroner for et år siden til 3,94 milliarder de tre siste månedene i fjoråret. Selskapet sier også at driften har blitt mer lønnsom, med en driftsmargin på 4,6 prosent, opp fra 4,4 prosent i siste kvartal 2012.

Resultatet viser at vi har høy aktivitet og god kapasitetsutnyttelse. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å redusere kostnadene for å forbedre konkurranseevnen i 2014, sier konsernsjef Jan Arve Haugan.

Selskapet har også bokført en gevinst på 272 millioner kroner etter salget av virksomheten North American Construction, men dette føres som inntekter fra virksomhet som ikke videreføres og er dermed ikke med i resultatet før skatt.

Taper utenfor kjernevirksomheten

Det som ødelegger for bunnlinjen, er finansielle tap på 54 millioner og nesten like store tap på andre selskaper Kværner er involvert i. Driftsresultatet er nemlig opp fra 101 millioner kroner i fjerde kvartal til 162 millioner i kvartalet som nylig er avsluttet.

For året under ett, ser det derimot lysere ut for industriselskapet. Da stiger resultatet før skatt fra 337 millioner kroner i 2012 til 399 millioner i året vi nettopp har lagt bak oss. Oppgangen er likevel beskjeden når man tar hensyn til at inntektene har steget fra 8,87 milliarder til hele 12,96 milliarder kroner.

Økt ordrereserve

Haugan er optimistisk med tanke på året som kommer. Ordrereserven var på 22,81 milliarder kroner ved nyttår. Tross en svakere ordreinngang 2013 enn i 2012, starter selskapet året med oppdrag på bok verdt 2,6 milliarder mer enn ved årsskiftet 2012/2013. Og strategien for 2014 er klar:

Vi står fast ved våre hovedprioriteringer. Disse består av å gjennomføre og levere pågående prosjekter i henhold til planer og kundenes spesifikasjoner. Vi har en sterk ordrebok for selskapet, unntatt for ett segment, sier Haugan. I tillegg vurderer selskapet ulike muligheter for verftet på Verdal, et arbeid der han sier en konklusjon må komme snarest.

©NTB