Bilde av penger.

Kan saksøkes for milliarder

Trøbbel for tidligere styremedlemmer av Thule Drilling. I kjølvannet av konkursen i Thule Drilling har Høyesterett avgjort at Norsk Tillitsmann kan saksøke de tidligere styremedlemmene i selskapet. Etter at riggselskapet gikk over ende i 2010 har Nordic Trustee ASA, tidligere Norsk Tillitsmann ASA, på vegne av eierne bak tre obligasjonslån på over 1 milliard kroner … Continued

Trøbbel for tidligere styremedlemmer av Thule Drilling.

I kjølvannet av konkursen i Thule Drilling har Høyesterett avgjort at Norsk Tillitsmann kan saksøke de tidligere styremedlemmene i selskapet.

Etter at riggselskapet gikk over ende i 2010 har Nordic Trustee ASA, tidligere Norsk Tillitsmann ASA, på vegne av eierne bak tre obligasjonslån på over 1 milliard kroner ment at de samlet kunne rette et søksmål mot ledelsen i selskapet. Dette har både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett nektet dem.

Ledelsen i Thule fikk gjennom sine advokater rettens gehør for at hver enkelt långiver selv måtte forfølge sine krav og at det ikke var tillatt for et tillitsmannsselskap å gå i retten på vegne av sine långivere.

Høyesterett har derimot kommet til motsatt konklusjon. Dermed må seks personer fra ledelsen av Thule og et rådgivningsselskap møte i tingretten og forsvare seg mot et erstatningskrav på 179 millioner dollar, nesten 1,1 milliarder kroner.

I tillegg må de seks tidligere lederne også betale over 1 million kroner i sakskostnader til Nordic Trustee ASA.

©NTB