Hva driver ABB med?

Se filmen! ABB har eksistert i Norge siden 1880-åra og har bidratt til vekst og velstand for det norske samfunnet gjennom sin deltakelse i elektrifiseringen og industrialiseringen av landet.

Se filmen!

ABB har eksistert i Norge siden 1880-åra og har bidratt til vekst og velstand for det norske samfunnet gjennom sin deltakelse i elektrifiseringen og industrialiseringen av landet.