Gassco fjerner Ekofisk 2/4 S

Får samtykke til fjerning av stålunderstell og brostøtte. Ekofisk 2/4-S var en stigerørsplattform for mottak av Statpipe-rørledningen på Ekofisk. Stålunderstellene ble installert i 1983, og dekksanlegg samt broer ble installert i 1984. Plattformen var en del av Statpipe-systemet, og ble i 2003 innlemmet i Gassled, som omfatter størstedelen av transportsystemet på norsk sokkel. Plattformen opereres … Continued

Får samtykke til fjerning av stålunderstell og brostøtte.

Ekofisk 2/4-S var en stigerørsplattform for mottak av Statpipe-rørledningen på Ekofisk. Stålunderstellene ble installert i 1983, og dekksanlegg samt broer ble installert i 1984. Plattformen var en del av Statpipe-systemet, og ble i 2003 innlemmet i Gassled, som omfatter størstedelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Plattformen opereres av Gassco på vegne av eierne i Gassled, med Statoil som teknisk tjenesteyter.

I 1998 ble plattformen nedstengt og gasstrømmen fra Statpipeledningen ble lagt i et eget omløpsrør rundt Ekofisk-senteret og inn på Norpipe-ledningen til Emden. 2/4-S var knyttet til Ekofisk-senteret med en gangbro.

Overbygningen på plattformen og broene ble fjernet i 2001. Plattformunderstellet (jacket) og brostøtten (tripod) står igjen og er planlagt fjernet sommeren 2014.

Kilde: ptil.no