Dropper milliardkrav

Frafaller skattekrav på 1,3 milliarder. Kun smuler gjenstår av det opprinnelige kravet i Transocean-saken etter at Skatteetaten har frafalt et skattekrav på 1,3 milliarder kroner.– Etter vår beregning gjenstår det nå krav om rundt 50 millioner kroner, sier partner Hanne Skaarberg Holen i Arntzen de Besche Advokatfirma til Dagens Næringsliv. Skattemyndighetene stilte allerede i 2000 … Continued

Frafaller skattekrav på 1,3 milliarder.

Kun smuler gjenstår av det opprinnelige kravet i Transocean-saken etter at Skatteetaten har frafalt et skattekrav på 1,3 milliarder kroner.– Etter vår beregning gjenstår det nå krav om rundt 50 millioner kroner, sier partner Hanne Skaarberg Holen i Arntzen de Besche Advokatfirma til Dagens Næringsliv.

Skattemyndighetene stilte allerede i 2000 spørsmål ved ligningen til riggselskapet Transocean i Norge etter interne salg av rigger. I 2011 ble tre Transocean-selskaper og tre skatterådgiver tiltalt for grovt skattesvik, og påstanden lød på unndragelse av sju milliarder kroner. I juli i år ble alle de tiltalte frifunnet på samtlige punkter, men Økokrim anket deler av dommen.

Etter utallige runder i retten, har Skatteetaten frafalt flere krav underveis. Fredag fikk Transocean beskjed fra Regjeringsadvokaten om at nok et krav var frafalt i saken mot datterselskapet Arcade Drilling, som skal opp for retten i oktober. Saken dreier seg om datterselskapet var skattepliktig i Norge eller Storbritannia.

Jeg vet ikke om det er riktig å si at skattemyndighetene stikker halen mellom beina eller fingeren i jorden. Men de erkjenner nå at nesten hele skattekravet ikke var berettiget. Det sier noe om måten de har oppført seg på, sier Hanne Skaarberg Holen.

Hun sier det i tillegg nå gjenstår et krav fra Skatteetaten på 400 millioner kroner i forbindelse med utbytte som etaten mener er unndratt beskatning.
Regjeringsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken.

©NTB