Får bot på 10 millioner

Published

Siem Offshore bøtelegges av Økokrim

Offshorerederiet Siem Offshore har fått en bot på 10 millioner kroner av Økokrim for brudd på skattelovgivningen.

Selskapet opplyser selv i en børsmelding at boten er ilagt for manglende levering av norsk selvangivelse i årene 2005-2007 og for avkryssing i en feil rubrikk i selvangivelsen for 2008.

Siem Offshore er uenig i grunnlaget for boten og har besluttet å ikke vedta forelegget. Dermed kommer saken til å havne i retten.

©NTB