LetterOne og BASF enige om å fusjonere sine olje- og gasselskap til Wintershall DEA

Publisert

LetterOne og BASF enige om å fusjonere sine olje- og gasselskap til Wintershall DEA, skiver de i en pressemelding.

 • Blir det største uavhengige olje- og gasselskapet i Europa
 • Største fusjonen i europeisk olje- og gassektor på over ti år
 • Avtalen krever myndighetsgodkjennelser, som er forventet i løpet av første halvår 2019
 • I dag har LetterOne og BASF signert avtalen om å slå sammen sine olje- og gasselskap til det nye selskapet Wintershall DEA. Avtalen er avhengig av myndighetsgodkjennelser.

  Wintershall DEA vil bli det største uavhengige olje- og gasselskapet i Europa, med aktivitet i 12 land i Europa, Latin-Amerika, Nord-Afrika og Midtøsten. I 2017 ville et sammenslått selskap hatt en produksjon på rundt 575 000 fat oljeekvivalenter per dag, med nær 70 prosent av produksjonen fra naturgass. Det er forventet at produksjonen vil øke til mellom 750 000 – 800 000 fat oljeekvivalenter per dag tidlig i 2020-årene etter hvert som planlagte prosjekter blir fullført.

  I 2017 hadde de to selskapene samlete inntekter på 4.7 milliarder euro og en total inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på € 2,8 milliarder euro. Basert på kombinerte påviste (1P) reserver på nesten 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter ved utgangen av 2017, vil reserve-produksjonsforholdet være rundt ti år.

  Den samlede porteføljen og størrelsen til Wintershall DEA vil gi et stort potensial for bærekraftig og langsiktig vekst. LetterOne og BASF forventer at sammenslåingen vil utløse synergier på minst 200 millioner euro per år. På mellomlang sikt planlegger de to eierne å børsnotere det nye selskapet.

  Wintershall DEA vil ha hovedkontor i Hamburg og Kassel i Tyskland.

  - Jeg er svært fornøyd med at vi er blitt enige om å skape Europas største uavhengige oljeselskap. Wintershall DEA er den største fusjonen i europeisk olje- og gassindustri på over ti år. Det nye selskapet vil ha en variert portefølje med store vekstmuligheter og en størrelse som gjør det mulig å søke nye muligheter. Innen kort tid forventer vi at selskapet utvikler en globalt konkurransedyktig organisasjon i verdensklasse med en internasjonal portefølje. Vi ser fram til å arbeide sammen med våre nye partnere i å skape et disiplinert, ansvarlig og bærekraftig olje- og gasselskap, sier Lord Browne, styreleder i L1 Energy og DEA AG.

  - LetterOne ser fram til å arbeide sammen med BASF for å skape Wintershall DEA, som vil bli et unikt og internasjonalt selskap. Vi er stolte over å få være en del av et viktig øyeblikk for energiindustrien, sier Mikhail Fridman, med-grunnlegger av LetterOne.

  - Denne fusjonen er riktig for DEA og vil legge til rette for enda bedre vekstmuligheter. Sammenslåingen av DEA og Wintershall vil lede til etableringen av det største europeiske olje- og gasselskapet. Den vil åpne opp nye muligheter og gi oss anledning til å konkurrere i en enda høyere divisjon enn i dag. Dette er en stor mulighet for DEA, for våre ansatte og industrien», sier konsernsjef Maria Moræus Hanssen i DEA AG.

  Mario Mehren, Chief Executive Officer (CEO) i Wintershall blir CEO i Wintershall DEA. Maria Moræus Hanssen, CEO i DEA blir vise-CEO og Chief Operating Officer (COO) i det nye selskapet. I tillegg blir Thilo Wieland fra konsernledelsen i Wintershall og Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge, med i konsernledelsen, som vil bestå av fem medlemmer. Utnevnelsen av Chief Financial Officer (CFO) vil bli gjort på et senere tidspunkt.

  LetterOne og BASF vil umiddelbart starte prosessen med myndighetsgodkjennelser, en prosess som kan ta rundt seks måneder. Fram til godkjennelsene er på plass, vil Wintershall og DEA operere som to uavhengige selskaper.

  BASF vil fra starten eie 67 prosent og LetterOne 33 prosent av Wintershall DEA. Dette inkluderer ikke Wintershalls virksomhet innen gasstransport. Ved sluttføring av avtalen vil LetterOne overføre preferanseaksjer til BASF tilsvarende verdien av gasstransportvirksomheten. Før børsnotering (IPO), men ikke senere enn 36 måneder etter sluttføring, vil preferanseaksjene bli endret til regulære aksjer i Wintershall DEA for BASF.