Tidligere direktører frikjent for anklager om misbruk av leterefusjonsordningen

Frikjent for grovt skattesvik.

Publisert

To tidligere direktører og selskapet TGS Nopec Geophysical Company AS er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for grovt skattesvik og medvirkning til dette.

Dommen fra lagmannsretten er enstemmig.

Høsten 2018 ble finansdirektør Arne Helland i seismikkselskapet TGS og tidligere administrerende direktør Christian Selmer i Skeie Energy i tingretten dømt til henholdsvis tre års og ti måneders fengsel og til fengsel i fem år.

TGS ble dømt til å betale en bot på 90 millioner kroner. Tingrettsdommen ble anket, og nå er de tiltalte frikjent.

Forsvarer: Ikke overrasket

Saken har omhandlet anklager om misbruk av den statlige leterefusjonsordningen i oljebransjen. Lovbruddene som de tiltalte var anklaget for, gikk tilbake til 2009, men ble ikke oppdaget før i 2014.

Forsvareren til Christian Selmer, Morten Tidemann, mener det ikke er overraskende at hans klient nå er frifunnet.

– Dette bør gi grunnlag for betydelig ettertanke hos Økokrim. Dette er et stort nederlag for dem. Det er ikke noe i saken som tilsier at den skal kunne ankes til Høyesterett, sier Tidemann til E24.

I en børsmelding skriver TGS at de er tilfreds med avgjørelsen i lagmannsretten.

– Lagmannsretten har ikke har vært enige med Oslo tingrett og Økokrim, det tar vi til etterretning. Vi skal nå gå gjennom dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding.

Krevende sak

Saken har sin bakgrunn i at oljeselskapet Skeie Energi, nåværende E & P Holding, i 2009 inngikk en avtale med TGS Nopec Geophysical Company ASA om en stor kontrakt om kjøp av seismikkdata til en verdi av flere hundre millioner kroner.

Av dette krevde Selmer på vegne av Skeie Energi refundert drøyt 291 millioner kroner av skattemyndighetene. Leterefusjonsordningen sikrer at oljeselskaper som går med underskudd, får utbetalt 78 prosent av kostnader de bruker til leting etter olje.

Påtalemyndigheten og skattemyndighetene mente imidlertid at kjøpesummen som selskapet førte som leteutgifter, var fiktiv og en del av et avtalt spill mellom seismikkselskapet og oljeselskapet.

Begge selskapene ble ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver. E & P Holding vedtok forelegget, mens TGS ble dømt i tingretten. Nå er TGS frikjent.

(©NTB)