- Leterefusjon er helt essensielt

Publisert

Oljebransjen bringer inn mangfoldige milliarder kroner til statskassen, men i det offentlige ordskiftet er fokus primært rettet mot leterefusjonsordningen. Enkelte har sågar trukket det så langt som å påstå at olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel subsideres. Det er så langt fra fakta som det omtrent er mulig å komme.

Selskapene som utvinner olje og gass på norsk sokkel betaler 78 prosent av resultatet i skatt. Det er markant mer enn den generelle skattesatsen på 23 prosent som resten av næringslivet betaler.

Det høye skattenivået er mulig fordi olje- og gassutvinning er en veldig lukrativ bransje med store gevinstmuligheter, samt fordi ressursene under havbunnen er Norges eiendom. Oljeselskapene betaler således for å få hente opp ressurser som tilhører alle Norges innbyggere.

Selv om resultatene er store og tåler høy skattebelastning, så er lete- og utvinningsaktiviteten svært dyr. Det kreves enorme investeringer og et langsiktig perspektiv for å lykkes på norsk sokkel. Her kommer leterefusjonsordningen inn som en viktig ordning som sørger for at nye selskaper også kan bidra i utviklingen av norsk sokkel

Kari Langvik Østhus er Norges-sjef for leteselskapet Wellesley Petroleum. De står bak det som ser ut til å bli årets funn.

- Leterefusjon er helt essensielt og uten denne ordningen hadde ikke Wellesley blitt startet som selskap. Som en følge av det kunne Grosbeak-funnet ha blitt utsatt i lang tid, i verste fall ikke blitt funnet, sier Østhus i en kommentar til nettstedet til interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

Estimatene tilsier at dette feltet kan produsere mellom 53 og 115 millioner fat olje og 269 til 432 milliarder kubikkfot gass.

Hun er klokkerklar på at leterefusjonsordningen er avgjørende for å få med utenlandske investorer i satsingen på norsk sokkel.

- Stabile rammevilkår er et stort pluss for utenlandske investorer. De følger nøye med på diskusjonen som pågår om å endre skattevilkårene for petroleumsnæringen. På kort sikt fortsetter vi med den kapitalen vi har blitt gitt, men på lang sikt kan det hende at debatten som pågår er skadelig for videre vurdering av norsk sokkel som en attraktiv plass for investeringer, sier Østhus.

Selv med en egenkapital på 250 millioner dollar (nesten 2,2 milliarder kroner) da de startet i 2014 har leterefusjonsordningen vært viktig for selskapet. De har så langt boret fire egenopererte brønner, og dette er en dyr og økonomisk risikabel aktivitet.

Wellesley Petroleum er et rendyrket leteselskap, men som så mange andre leteselskaper er de nå i vurderingen av hvorvidt de også skal bli med på feltutbygging. Første kandidat er Cara-funnet som opereres av Neptune Energy. Her er det forventet en plan for utbygging og drift, PUD, i løpet av første kvartal neste år.

Les mer på Norsk olje og gass sin hjemmeside.