- Det er mye olje og gass igjen på norsk sokkel

Publisert

I dag legger Oljedirektoratet fram Ressursrapport Leting 2018. I en pressemelding forteller direktoratet at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover, men at Norge er helt avhengig av nye og større funn hvis den skal opprettholdes etter midten av 2020-tallet.

- I denne rapporten legger vi blant annet fram en oppdatert oversikt over uoppdagede petroleumsressurser på sokkelen. Den viser at etter mer enn 50 års virksomhet er rundt 55 prosent av forventede olje- og gassressurser ennå ikke produsert. Av disse er litt under halvparten ikke engang funnet, sier letedirektør Torgeir Stordal.

Estimatet for uoppdagede ressurser er på 4000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), noe som tilsvarer om lag 40 Johan Castberg-felt. Direktoratet forventer at rundt to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, resten er fordelt på Nordsjøen og Norskehavet.

- Tallene forteller oss at mulighetene på norsk sokkel er store og kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår, sier Stordal.

Det har vært noen år med dårlige tider i olje- og gassbransjen, og det har gitt utslag i leteaktiviteten.

- Myndighetene legger til rette for jevnlig tilgang på areal gjennom konsesjonsrunder. I de siste rundene har det vært stor interesse fra industrien, og etter et par år med lavere leteaktivitet ser vi nå at det tar seg opp igjen. Dette er viktig for at ressurspotensialet skal bli påvist og produsert, sier Stordal.

Oljedirektoratets analyser viser at det har vært lønnsomt å lete i alle havområdene på norsk sokkel.

Her kan du laste ned og lese rapporten.