- Jeg er stolt over å kunne tilby 69 nye utvinningstillatelser

Færre tildelinger enn i 2018 og 2017.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet forteller i en pressemelding at de tilbyr 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2019 (TFO 2019).

Selskapenes store interesse for å få tilgang til nytt leteareal viser at næringen har stor tro på den fremtidige verdiskapingen på norsk sokkel

- Jeg er stolt over å kunne tilby 69 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde. Selskapenes store interesse for å få tilgang til nytt leteareal viser at næringen har stor tro på den fremtidige verdiskapingen på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug.

De 69 utvinningstillatelsene fordeler seg på:

  • Nordsjøen: 33
  • Norskehavet: 23
  • Barentshavet: 13

Selv om departementet er godt fornøyd med antallet tildelte letelisenser, så er det en nedgang i antall tildelinger. Dermed bekrefter det indikasjonene som enerWE fikk da vi analyserte antall innsendte lisenssøknader i høst.

En opptelling viser at det i både 2018 og 2017 ble tildelt flere lisenser:

  • 2018: 83 TFO-lisenser
  • 2017: 75 TFO-lisenser
  • 2016: 56 TFO-lisenser

28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap.

Letingen som nå skal skje i arealene som tildeles vil forhåpentligvis resultere i nye funn

Sylvi Listhaug

Det betyr at det er 5 selskaper som har søkt om lisenser, men som ikke har fått det ettersom det totalt var 33 selskaper som leverte inn søknader om TFO-lisenser.

Hver søknad koster 123.000 kroner å levere, og gebyrene går til å dekke Oljedirektoratets kostnader med å behandle søknadene.

Tillatelsene gis med et forpliktende arbeidsprogram, eller som tilleggsarealer til slike tillatelser.

- Letingen som nå skal skje i arealene som tildeles vil forhåpentligvis resultere i nye funn. Dette er viktig for å sikre lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter fremover for Norges største næring, sier Listhaug.

TFO-tildelinger

Selskap Andeler Operatørskap
Aker BP159
AS Norske Shell52
Capricorn33
Chrysaor83
Concedo40
ConocoPhillips53
DNO102
Edison21
Equinor2314
Idemitsu20
INEOS21
Lime20
Lotos20
Lundin127
Neptune134
OKEA52
OMV41
ONE-Dyas30
Pandion30
PGNiG30
Repsol10
Source30
Spirit61
Suncor52
Total21
Vår Energi177
Wellesley73
Wintershall Dea93

Fakta om TFO-lisenser

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned.

Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger.

Den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble gjennomført i 1965. Aktiviteten startet i Nordsjøen mens utforskningen i områder i Norskehavet og i Barentshavet startet 15 år senere.

Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i praksis si deler av dyphavsområdene i Norskehavet og deler av Barentshavet. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene som skjer årlig.

Som følge av at leteaktivitet har pågått i tiår er størstedelen av Nordsjøen, store deler av Norskehavet og stadig større del av Barentshavet i dag omfattet av TFO-rundene.

Den eneste forskjellen i saksbehandlingen mellom nummererte runder og TFO-runder er hvordan myndighetene fastsetter hvilket areal selskapene kan søke på.

I nummererte konsesjonsrunder skjer dette etter innspill fra selskapene (nominasjon) som gir myndighetene et best mulig grunnlag for å utlyse de områdene som gir mest mulig informasjon om geologien regionalt og dermed effektiv utforskning. Dette er ikke nødvendig for TFO-rundene der problemstillingen er å påvise ressurser tidsmessig riktig for utnyttelse av eksisterende og planlagt infrastruktur i området.

Powered by Labrador CMS