– Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen

Publisert

Antallet helt arbeidsledige var uendret fra august til september, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten gikk ned med 600 personer.

Bruttoledigheten inkluderer arbeidssøkere som deltar på Nav-tiltak.

I september var det registrert 68.900 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.600 sammenlignet med september i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor. 53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 86.400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav, som er bruttoledigheten. Det er 9.300 færre enn for ett år siden og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i fjor.

Størst nedgang

Etter en betydelig nedgang i august, har antallet helt ledige holdt seg stabilt i september når man tar hensyn til sesongvariasjoner. I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak, og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.

– Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen. Antallet nye arbeidssøkere som melder seg til Nav, har ikke vært så lavt siden høsten 2012, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Siden september i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker, bortsett fra Østfold der det er uendret. Rogaland er fylket med størst nedgang med 22 prosent færre helt ledige.

Fortsatt flest ledige i Rogaland

Selv om ledigheten går mest ned i Rogaland er arbeidsledigheten fortsatt høyest i fylket med 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,4 prosent. I Oslo er 10.165 personer, 2,7 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige.

Sammenlignet med september i fjor er ledigheten nå lavere for de aller fleste yrkesgruppene. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre. Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret.

Fakta om ledighetstall:

  • Nav-ledigheten er antall registrerte arbeidsledige hos Nav. Den omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid og har meldt seg som arbeidssøker eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.
  • AKU-ledigheten er antall arbeidsledige basert på Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Det kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak.
  • Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
  • (©NTB)