Ledigheten falt for tredje måned på rad

Publisert

I februar ble det 900 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Ledigheten er nå på 3,1 prosent, ned fra 3,3 prosent i februar i fjor.

I februar var det registrert 84.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 6.100 personer sammenlignet med februar i fjor. 60 prosent av de helt ledige mottok dagpenger. Bruttoledigheten, inkludert arbeidssøkere på tiltak, falt med 800 personer i februar, viser tallene Nav la fram fredag.

– Ledigheten falt i februar for tredje måned på rad. Vi ser også en bedring i vestlandsfylkene som har vært spesielt rammet av nedbemanningen i oljesektoren. Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Til sammen er 106.400 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav (bruttoledigheten). Det er 2.000 færre enn for ett år siden og tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,9 prosent i fjor.