Oslo  20170118.Statsråd Anniken Hauglie på den muntlig spørretime i Stortinget onsdag.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Oslo 20170118.Statsråd Anniken Hauglie på den muntlig spørretime i Stortinget onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014

Publisert

Andelen helt arbeidsledige har falt fra 2,9 til 2,6 prosent de siste tolv månedene. Bare i mai ble det 1.900 færre arbeidsledige her i landet, ifølge Nav.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige. Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I mai var det registrert 70.900 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.400 sammenlignet med mai i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i mai i fjor.

Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav. Det er 6.000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Avviker fra SSBs tall

– Det siste året ser vi nedgang i samtlige av landets fylker, også i oljefylkene i Sør-Vest. Regjeringens politikk virker: Ledigheten går ned, og den økonomiske veksten tar seg opp, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Ved utgangen av mai var 8.300 personer registrert med en arbeidssøkervarighet på under fire uker. Dette er 1.200 færre enn mai i fjor, og viser at det er langt færre nye som melder seg ledig nå. Ved utgangen av mai var det 49.400 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år. Det er 10.100 færre enn på samme tid i fjor.

– Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014, sier Hauglie.

Tallene og utviklingen avviker imidlertid fra de siste tallene Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen for en uke siden. Den gjennomsnittlige sesongjusterte arbeidsledigheten i perioden desember-mars gikk opp med 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent. SSB-tallene inneholder flere grupper og baserer seg på dem som anser seg som arbeidsledige.

Advarer mot avdramatisering

Også økonomene Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker i en kort kommentar at AKU ikke understøtter konklusjonen som NAV-tallene gir grunnlag for, at kapasitetsutnyttelsen i arbeidsmarkedet øker.

Generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen i fagforeningen Tekna, som organiserer 72 000 sivilingeniører og teknologer, advarer mot å avdramatisere situasjonen på arbeidsmarkedet. Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskriseårene fra 2011 til 2013.

– Det er viktig at arbeidet for å få ned ledigheten ikke stopper opp. Finansministeren har gått langt i å avdramatisere situasjonen. Det er det ikke grunn til. Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskrisen, sier Horneland.