Stillingsannonse: Senior Well Intervention Engineer

Annonsørinnhold - Lundin Norway

Boreavdelingen i Lundin Norway søker en faglig sterk og dedikert Senior Well Intervention Engineer til våre brønnoperasjoner.

Boreavdelingen i Lundin Norway søker en faglig sterk og dedikert Senior Well Intervention Engineer til våre brønnoperasjoner. 

Boreavdelingen er ansvarlig for all brønnaktivitet i vårt selskap. Dette inkluderer leteboring, produksjonsboring, brønnintegritet, brønnintervensjoner samt plugging og forlating av våre opererte brønner. Avdelingen består av ca. 70 personer fordelt på land og offshore. Det er ingeniører med fagkompetanse på alle aktiviteter nevnt over og flere av disse har inngående kunnskap om blant annet sementering, borevæsker og retningsboring (discipline leads). Det jobbes tett med leteavdelingen og reservoar avdelingen i brønnleveranse lag. Rådgivning og faglig støtte innen brønnintegritet gis til Driftsavdelingen. Vi følger også opp brønnaktiviteten på ikke-opererte lisenser som en del av vår påseplikt.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegging, oppfølging og etterarbeid av brønnintervensjoner (kabeloperasjoner, kveilrørsoperasjoner, pumpeoperasjoner, arbeid med brønnhode/ventiltrær)
 • Utarbeidelse av programmer og rapporter
 • Ingeniørstøtte til pågående operasjoner
 • Tid- og kostnadsestimater
 • Deltakelse i kontraktsarbeid og utstyrsbestillinger
 • Forberedelse og deltakelse i risikoanalyser
 • Bistand til andre enheter og prosjekter etter behov
 • Utprøving og kontroll av utstyr, systemer og prosedyrer
 • Stillingen er landbasert, men periodiske sokkelopphold må påregnes.
 • Stillingen rapporterer til Well Intervention Superintendent i Boreavdelingen.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Sivilingeniør i petroleumsteknologi
 • Gyldig helsesertifikat for sokkelarbeid
 • God kjennskap til relevante deler av Regelverk og standarder
 • Må ha bestått IWCF Well Intervention
 • God forståelse av sikkerhet i praksis
 • Minimum 8 års relevant erfaring
 • En lagspiller med sans for tverrfaglig samarbeid, men også selvstendig
 • Positiv, proaktiv og nysgjerrig personlighet
 • God fremstillingsevne, muntlig og skriftlig, på engelsk og på norsk.
 • Brønnforståelse, heriblant reservoarforståelse og brønnkompletteringsforståelse

Vi tilbyr:

 • Et robust vekstselskap med et arbeidsmiljø preget av entreprenørskap
 • Faglige utfordringer, formell og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønn-, bonus-, og pensjonsordninger
 • Tilgang til parkering, treningsrom og andre bedriftidrettsaktiviteter

Søk på stillingen her!

Kontaktperson for stillingen: Technical Support Drilling Manager Harald Mortensen

Telefon: 908 79 195

Arbeidssted: Lysaker, Oslo

Søknadsfrist: 30.10.2017

Lundin Norway

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap.

Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse.

For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no