Stillingsannonse: Senior Drilling Supervisor

Publisert

Boreavdelingen i Lundin Norway søker en faglig sterk og dedikert Senior Drilling Supervisor til våre brønnoperasjoner.

Boreavdelingen er ansvarlig for all brønnaktivitet i vårt selskap. Dette inkluderer leteboring, produksjonsboring, brønnintegritet, brønnintervensjoner samt plugging og forlating av våre opererte brønner. Avdelingen består av ca. 70 personer fordelt på land og offshore. Det er ingeniører med fagkompetanse på alle aktiviteter nevnt over og flere av disse har inngående kunnskap om blant annet sementering, borevæsker og retningsboring (discipline leads). Det jobbes tett med leteavdelingen og reservoar avdelingen i brønnleveranse lag. Rådgivning og faglig støtte innen brønnintegritet gis til Driftsavdelingen. Vi følger også opp brønnaktiviteten på ikke-opererte lisenser som en del av vår påseplikt.

Du vil få ansvar for å lede bore- og brønn operasjonen til selskapet på de boreriggene selskapet leier inn. Disse opererer for tiden i Barentshavet og på Utsirahøyden.

Du vil jobbe i boreoperasjonsgruppen som utfører bore- og brønnoperasjoner for både lete-  og produksjonsboring på de lisensene og felt selskapet er operatør for.

Stillingen rapporterer til Drilling Superintendent for de ulike riggene.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen skal lede selskapets bore- og brønnoperasjoner og sørge for at disse blir utført på en sikker og effektiv måte i henhold til interne prosedyrer samt eksterne lover og regler. Dette gjøres ved å:
 • Sørge for at selskapets og borekontraktørs brønnkontroll prosedyrer blir forstått, etterlevd og praktisert på innretningen.
 • Sørge for en solid planlegging av aktivitetene for å minimalisere risiko. De ulike identifiserte risiki skal mitigeres for å oppfylle selskapets akseptkriterier og aktivitetene utføres i henhold til styringssystemet APOS.
 • Utføre selskapets på-se-plikt på riggen som gjøres gjennom deltagelse i hand-over møter, arbeidstillatelsesmøter, periodiske vedlikeholdsmøter og det å presentere i ukentlige sikkerhetsmøter på riggen. Dette loggføres i en egen på-se-plikt matrise.
 • Være en synlig og sterk leder som samarbeider godt med både borekontraktør og service selskapene ombord.
 • Sørge for at detaljerte operasjonsprosedyrer (Driller's Instructions) blir utarbeidet for å utføre aktivitetene som er beskrevet i Hole Section Guidelines.
 • Sørge for kontinuerlig forbedring av operasjonene gjennom Lessons Learned møter etter utført aktivitet.
 • Rapportere aktiviteten gjennom WellView som er det daglige rapporterings systemet selskapet bruker.
 • Skal informere Drilling Superintendent om uforutsette hendelser og bli enig om veien videre.
 • Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

  • Sivilingeniør/Ingeniør innen petroleumsteknologi eller Teknisk fagskole på alle nivåer opp til Toolpusher.
  • Minimum 10 års erfaring som boreleder
  • Erfaring med både platform- og subsea bore- og kompleterings operasjoner vil bli vektet høyt.
  • Være en rollemodell for sikkerhet og en inspirerende leder som for får alle kategorier personell involvert i boreoperasjonen på riggen til å trekke i samme retning for en effektiv operasjon..
  • Vi tilbyr:

   • Et robust vekstselskap med et arbeidsmiljø preget av entreprenørskap
   • Faglige utfordringer, formell og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon
   • Et betydelig faglig ansvar
   • Konkurransedyktige lønns-, bonus-, og pensjonsordninger
   • Søk på stillingen her!

    Kontaktperson: Drilling Operations Manager Geir Smaaskjær

    Telefon: 91637217

    Arbeidssted: Lysaker, Oslo

    Søknadsfrist: 30.10.2017

Powered by Labrador CMS