Laveste antall varsler om oppsigelser på tre år

Publisert

Ikke siden juli 2014 har Nav mottatt så få varsler om oppsigelser og permitteringer som i april. Da gjaldt varslene 1.200 personer.

– At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hittil i år har Nav mottatt varsler som gjelder 8.100 personer. Samme periode i fjor var tallet 20.400. I april 2016 mottok Nav varsler angående 5.700 personer.

I Rogaland ble det sendt varsler som angikk i underkant av 200 personer i april. På samme tid i fjor var antall varsler ti ganger så høyt.

I år skiller Buskerud seg ut som det eneste fylket hvor Nav ikke har mottatt et eneste varsel så langt.

– Det er svært positivt at vi mottar så få varsler om oppsigelser og permitteringer. Tallene kan variere mye mellom hver måned og påvirkes av nedskjæringer i store bedrifter, men trenden er en jevn nedgang i antall varsler det siste året, sier Vågeng.

Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte må varsle Nav. Vanligvis resulterer ikke alle varslene i oppsigelser.

(©NTB)