Lavere omsetning i industrien

Publisert

Omsetningen i norsk industri gikk ned 7,2 prosent i løpet av fjoråret, viser ferske SSB-tall.

Fallet var i hovedsak knyttet til næringer innen olje- og gassektoren. Maskinindustri hadde et særlig stort omsetningsfall på 46,1 prosent i 2016, mens omsetningen innen bygging av skip og oljeplattformer gikk ned 28,2 prosent. Innen næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var omsetningen 14,8 prosent lavere enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrås kalenderjusterte tall.

Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen med omsetningsfall på henholdsvis 5,7 og 8,6 prosent.

Den siste måneden av fjoråret så situasjonen lysere ut. Da var nedgangen på forsiktige 0,2 prosent fra november. I fjerde kvartal falt omsetningen 2,1 prosent mot tredje kvartal.

Ser man samlet på omsetningen innen industri, utvinning- og utvinningstjenester, bergverksdrift og kraftforsyning, gikk den opp 3,7 prosent i 2016. Særlig kraftforsyningen vokste solid med en omsetning som var 37 prosent høyere enn året før.

(©NTB)