Lavere oljeskatt på britisk sokkel løfter verdien av Faroe's nye oljefunn

Publisert

Faroe Petroleum operer på både norsk og britisk sokkel. I en pressemelding forteller selskapet at de nå har gjort sitt første nye funn på britisk sokkel siden 2013.

– Vi gleder oss over et meget lovende funn i Agar Plantain-prospektet. Vi benyttet viktig kunnskap fra norsk sokkel og fulgte en trend fra det nye Frosk funnet i Alvheim området over på britisk side. Dette er veldig spennende, og særlig sett i sammenheng med at vi også har en ny britisk letelisens i Edinburgh-prospektet, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum.

Selskapet påpeker at dette funnet er mer verdifullt for Faroe enn om de hadde gjort tilsvarende funn på norsk sokkel. Det forklarer de med at oljeskatten er betydelig lavere på britisk enn på norsk sokkel.

På norsk sokkel betaler oljeselskapene totalt hele 78 prosent av resultatet i skatt. Likevel er det få som offentlig klager over det høye skattenivået. Vanligvis fremheves stabile rammevilkår og tilgang til nye letearealer som mye viktigere for bransjen og aktørene.

Faroe anslår at de utvinnbare ressursene i Asgar til å være mellom 15 og 50 millioner fat. Operatøren på feltet er Azinor Catalyst. De har 25  prosent andel, mens Carin har 50 prosent og Faroe har 25 prosent.

Funnet ligger nær eksisterende infrastruktur. 12 kilometer mot sørvest ligger Apaches Beryl-installasjoner, mens den norske Alvheim FPSO ligger 14 kilometer sørøst.

– Vi er midt inne i et travelt leteprogram. Dessverre fant vi bare små gassvolumer i Rungne-brønnen, men vi har ytterligere to brønner i Norge i år, Brasse øst, hvor vi er operatør og Cassidy, forteller Hammer.