Lave olje- og gasspriser gikk hardt utover produksjonsverdien

Publisert

Nå har SSB lagt frem nye tall for olje- og gassutvinningstjenester i 2015. Lavere priser på råolje og naturgass bidro til fall i produksjonsverdien fra olje- og gassutvinning og utvinningstjenester på 126 milliarder i 2015. Det er en stor nedgang på hele 16 prosent fra 2014.

- Produksjonsverdien for olje- og gassutvinning og utvinningstjenester endte på henholdsvis 525 milliarder og 137 milliarder kroner i 2015, en samlet nedgang på 16 prosent sammenlignet med 2014. Det var en kraftig nedgang i olje- og gasspriser, men samtidig var det en økning i produksjon av olje og naturgass (målt i Sm3) på henholdsvis 4 prosent og 7 prosent fra året før, skriver SSB.

Utvinningsnæringen hadde en betydelig reduksjon i produksjonsverdien på 19 prosent i 2015. Samtidig falt investeringene med 10 prosent. Begge deler henger sammen med prisnedgangen på olje og gass.

- Næringen utvinningstjenester ble påvirket i langt mindre grad av prisfallet og hadde kun en svak reduksjon i produksjonsverdien på 0,8 prosent og i produktinnsatsen på 0,4 prosent. Selv om tjenestenæringen totalt sett i 2015 lå på samme nivå som i 2014, var det stor forskjell mellom de ulike selskapene internt i næringen, skriver SSB.

- I 2015 var det 33.399 sysselsatte i tjenestenæringen, en nedgang på 9 prosent fra 2014. Reduksjonen i lønnskostnader var litt mindre, 7 prosent. I utvinningsnæringen var det 26 470 sysselsatte, 3 prosent færre enn i 2014, mens lønnskostnadene økte med 1 prosent. Lønn per sysselsatt økte dermed også i 2015, skriver SSB.