Lav oljepris kan gi Norge et inntektstap på over 20 milliarder kroner i 2019

Publisert

Det kan nesten virke som at oljeprisen aktivt går inn for å gjøre det motsatte av hva regjeringen anslår når de legger frem sine statsbudsjett. I tillegg til alle de andre tallene for hvor mye staten forventer å bruke og tjene av penger i løpet av et år, har statsbudsjettet et anslag for hva den tror at oljeprisen vil ligge på.

De siste årene har Norge vært så heldige at vi har hatt en markant høyere oljepris enn det som ligger til grunn for statsbudsjettet, noe som betyr at vi drar inn mange flere milliarder kroner enn forventet. Det er gode nyheter for alle nordmenn, uansett om de er for eller mot å fortsette med olje- og gassvirksomheten.

Når prisen har vært høy en periode er det naturlig å øke anslaget for hva man tror oljeprisen i snitt vil ligge på. Det gjorde da også regjeringen i statsbudsjettet for 2019. Da det ble lagt frem i oktober i fjor økte de forventningen fra å ligge på 444 norske kroner pr. fat til 583 kroner.

På det tidspunktet lå oljeprisen på mellom 83 og 85 dollar fatet, og det tilsvarte den gang en pris på omtrent 680 norske kroner fatet.

Kort etter fremleggelsen av statsbudsjettet fikk imidlertid oljeprisen en nedtur, og den var nede i 50,78 dollar fatet på julaften før den avsluttet året på 54,14 dollar fatet. Det tilsvarer en norsk oljepris på 468 kroner fatet. Altså fortsatt godt over det tidligere anslaget på 444 kroner fatet, men langt unna de 583 kronene som statsbudsjettet forutsetter i 2019.

Etter at omtrent to tredjedeler av januar er unnagjort har oljeprisen tatt seg litt opp igjen. I skrivende stund ligger den på 62,50 dollar fatet. Det betyr en norsk oljepris 535,62 norske kroner, noe som er omtrent 50 kroner mindre enn forventet.

Hvis vi tar utgangspunkt i finansdepartementets tommelfingerregel om at hver tikrone opp eller ned tilsvarer en økning eller reduksjon i statens inntekter med omtrent 4,3 milliarder kroner, betyr dette at Norge med dagens oljepris ligger an til å hente inn hele 21,6 milliarder kroner mindre enn forutsatt i statsbudsjettet.

21,6 milliarder kroner er et betydelig beløp, og det er mer enn hva partiene krangler om når de er i regjeringsforhandlinger. Samtidig må det påpekes at disse inntektene ikke direkte påvirker statsbudsjettet. Pengene fra oljebransjen går inn i oljefondet, og så hentes det ut derfra igjen. Det betyr at den lave oljeprisen ikke får direkte innvirkning på statsbudsjettet i år, men at det går inn som en del av den langsiktige utviklingen som ligger til grunn for den langsiktige politikken.

Les også: