Laber støtte til De Grønnes forslag

Published

Forslag om å la olje, gass og tjæresand bli liggende.

Miljøpartiet De Grønne foreslo å stanse letingen etter mer olje og gass i Norge og å trekke Statoil ut av tjæresand. Men det var skralt med støtte da de to forslagene ble behandlet i Stortinget torsdag.

Forslaget om å stanse letingen etter mer olje og gass på norsk sokkel fikk støtte bare fra SV, mens De Grønne og SV fikk stemmene også fra KrF og Venstre til forslaget om å trekke Statoil ut av tjæresand.

Det eneste klimatiltaket som virkelig monner, er å la olje, gass og tjæresand bli liggende i bakken. Det avviste i dag stortingsflertallet uten å blunke, sier De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

Han mener partiene på Stortinget så langt har «feid de reelle klimakonsekvensene av Norges massive oljesatsing under teppet».

Konkret foreslo De Grønne torsdag å stanse utlysningene av letetillatelser i 23. konsesjonsrunde for å hindre utbygging av nye oljefelt på norsk sokkel.

Når det gjelder det andre forslaget, har miljøvernere lenge vært svært kritiske til Statoils satsing på å utvinne olje fra tjæresand utenlands. Årsaken er betydelige utslipp av klimagasser under produksjonen og konsekvensene utvinningen har for naturen.

©NTB