– La meg være tydelig med dere: Dette blir tøft

Publisert

Det må betydelige omstillinger til for å nå klimamålene i sektorene som ikke er en del av kvotesystemet, advarer statsminister Erna Solberg (H).

– La meg være tydelig med dere: Dette blir tøft, sa statsministeren i sin tale til NHOs årskonferanse torsdag.

Mye av talen handlet om hva Parisavtalen og klimasamarbeidet med EU vil bety for norsk næringsliv. Skillet mellom sektorene som er omfattet av systemet for klimakvoter og de som ikke er det, vil bli enda viktigere fremover, påpeker hun.

Utfordringen

– Vi må være forberedt på at det meste av kuttet på 40 prosent i ikke-kvotepliktige utslipp må tas her hjemme, sier Solberg, som minner om at mange av de billigste klimatiltakene allerede er gjennomført i Norge.

Ikke-kvotepliktig sektor omfatter transport og jordbruk, samt bygg og avfall.

Det blir en utfordring å møte klimamålene og samtidig skape verdier, erkjenner statsministeren, men hun advarer om at næringslivet ikke kan basere seg på subsidier for å få til dette.

– Jeg mottar stadig gode ideer som krever finansiering over statsbudsjettet. Jeg får ikke like mange forslag som innebærer at penger kommer inn, sa hun.

Kvotepliktig sektor er i hovedsak industrien, og her må næringslivet regne med økt konkurranse om kvotene ettersom kvotene blir færre.

Norsk grønn merkevare

Statsministeren lanserte dessuten et initiativ for å lage en merkevare av norske klima- og miljøløsninger. Innovasjon Norge får i oppdrag å samarbeide med næringslivet om forskning, utvikling og ny næringsvirksomhet på dette området.

– Satsingen skal bidra til å markedsføre norske løsninger som kan ta verden og Norge mot lavutslippssamfunnet. Målet er å inspirere og motivere næringsliv hjemme og ute til å investere i norske løsninger, sier statsminister Erna Solberg.

Satsingen er inspirert av det danske initiativet «State of Green». (©NTB)