9 av 10 energigründere er menn

Kvinneandelen er lavest i energibransjen.

Publisert

SSB har i dag lagt frem tall som viser antall personer som etablerte selskaper i 2019.

Der kommer det frem at det var 39.596 nordmenn som etablerte et enkeltpersonsselskap i fjor, og av det var 60,8 prosent menn. Det betyr at kvinnene sto for 39,2 prosent av de nye personlig eide foretakene.

Enkeltpersonsforetak er ofte deltidsbedrifter som drives ved siden av en annen jobb, og tallene går markant mer i favør av menn når det er snakk om aksjeselskaper.

Totalt ble det registrert 31.264 nye aksjeselskaper i fjor, og av det sto menn som etablerere av hele 79,6 prosent. Det vil si at kvinner sto for kun en femtedel av aksjeselskapene med en andel på 20,4 prosent.

Kvinneandelen synker enda mer når vi ser på energibransjen.

Innen bergverksdrift og utvinning, som er bransjen olje- og gassaktiviteten sorterer under i SSB's kategorisering, ble det etablert 51 nye selskaper i 2019. Menn sto oppført som etablerere i 90,4 prosent av de, mens kvinnene kun sto bak i 9,6 prosent av selskapene.

Denne skjevfordelingen holder seg på samme nivå innen kraftforsyningen. der ble det registrert 60 nye selskaper i fjor, og menn sto bak 90,2 prosent av selskapene mens kvinner sto som etablerere bak de resterende 9,8 prosentene.

Det er mange bransjer der kvinneandelen er lav, men det er ingen andre bransjer enn energibransjen der kvinneandelen er under 10 prosent.

Powered by Labrador CMS