Tallet på kvinner i oljebransjen har vært nokså stabilt de siste årene.
Tallet på kvinner i oljebransjen har vært nokså stabilt de siste årene.

Fallende kvinneandel i oljebransjen

Siden 2016 har kvinneandelen i oljebransjen falt fra 20 til 19 prosent. - Skulle vært høyere, sier Norsk Olje og gass.

Publisert

Nylig kunne enerWE skrive om tall fra kraftbransjen som viste at kvinneandelen der kun har økt med én prosent på 16 år - til 21 prosent.

Når man henter inn tilsvarende tall for petroleumsindustrien, er utviklingen nokså lik. I 2007 var kvinneandelen på like i overkant av 17 prosent, så var det oppe i 20 prosent i 2016, mens det i 2019 var en kvinneandel på 19 prosent.

I Norsk Olje og gass sier direktør Jan Hodneland at de ikke er fornøyd med en 19 prosent kvinneandel.

Direktør arbeidsliv og kompetanse Jan Hodneland i Norsk olje og gass.
Direktør arbeidsliv og kompetanse Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

- Nei, den skulle vært høyere. Når det er sagt, er det stor forskjell på offshore og onshore. Vi har hatt en annen rapport som viser at kvinneandelen offshore er på 4-5 prosent, men det på land er en kvinneandel på rundt 45 prosent, sier han.

- Er det et mål at flere kvinner i offshore?

- Vi ønsker at flere kvinner velger utradisjonelt og vil jobbe offshore. Det kan både være sunt for bransjen og for arbeidsmiljøet at det er en mer lik fordeling mellom kjønnene.

Avsluttet kvinne-program

Frem til for noen år siden hadde Norsk Olje og gass et eget lederprogram for kvinner, men dette ble avsluttet, forteller Hodneland.

Kvinneandel i oljebransjen 2007-2019

Årstall Kvinneandel
200717,1
200818,1
200918,5
201018,7
201119,4
201219,8
201319,9
201419,6
201519,8
201620
201719,4
201819,4
201919,2

Kvinneandel av sysselsetting i virksomheter som er direkte involvert i olje- og gassutvinning. Kilde: Norsk Olje og gass/SSB.

- Vi hadde programmet «Female Future», men sluttet med dette for noen år siden. Det tok sikte på å stimulere kvinner til å søke lederstillinger. NHO kjører tilsvarende program og vi oppfordrer medlemmer å søke der - blant annet fordi det kan være nyttig å bygge nettverk mot kvinner i andre bransjer også.

- Er det andre grep dere kan ta eller gjøre for å få kvinnene inn i bransjen?

- Vi prøver å promotere bransjen slik at unge velger studier som er relatert til vår bransje. Frem til nå har det vært særlig fokus på ingeniørstudier - og der har det tatt seg opp betraktelig. Det er viktig at bransjen rekrutterer kompetente kvinner til alle deler av bransjen. Det er helt åpenbart at det ville vært flott med flere kvinner i bransjen, men også innen fagutdanninger som kan gi jobb offshore. For offshore er det i all hovedsak fagarbeidere som jobber. Jeg skulle gjerne sett at flere jenter velger utradisjonelt og blir for eksempel mekanikere og prosessteknikere - ikke for eksempel bare helsearbeidere, sier han.

Sysselsatte i petroleumsindustrien bosatt i Norge, etter kjønn.
Sysselsatte i petroleumsindustrien bosatt i Norge, etter kjønn.

Kvinnelige toppledere i oljen

Det finnes ikke per nå tall på kvinneandel blant ledere i bransjen. Men i dag er det flere profilerte, kvinnelige toppledere i oljebedrifter som for eksempel Lundin som er ledet av Kristin Færøvik. Og på tross av statistikken, synes Færøvik utviklingen går riktig vei.

Administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Energy.
Administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Energy.

- Mitt bestemte inntrykk er at det går riktig vei med å få flere kvinner inn i vår industri, og også få flere kvinner inn i ledende posisjoner. Om det går fort nok, er en litt annen diskusjon; det er fremdeles stor variasjon mellom disiplinene når det gjelder fart. For selskapet jeg leder nå, så kan jeg være med å påvirke og jeg er opptatt av at vi skal ha flere gode alternative kandidater når vi ansetter eller velger ledere, slik at vi har et reelt valg. Det er det viktigste for meg, sier hun til enerWE.

- Det er jo i dag flere markante, kvinnelige leder i olja - hvor viktig tror du det er med rollemodeller?

- Det er alltid viktig med gode - og synlige - rollemodeller som kan være til inspirasjon og motivasjon. Men jeg mener at det er enda viktigere med rollemodeller i egen bedrift eller nære relasjoner enn dem som vi bare kjenner gjennom media. Med andre ord, skal vi få en bedre balanse i næringslivet kan vi ikke lene oss på rollemodeller i andre bedrifter enn vår egen, sier hun.

I 2018 ble olje- og gassbransjen rangert på andreplass over listen over bransjer med dårlig kjønnsbalanse. Dette kommer frem i Topplederbarometeret til Core. Her kommer det også frem at hele 35 av de 200 største oljeselskapene har utelukkende menn i toppledelsen.

Powered by Labrador CMS