Petoro bidro med 32,5 milliarder kroner til velferdsstaten i årets første kvartal

Publisert

2018 blir et godt år for oljebransjen, og optimismen er tilbake i norsk industri. NHOs kvartalsrapport viser at oljeleverandørbedriftene ser mest positivt på framtiden, og NHO har oppjustert prognosen for investeringsvekst fra 1 til 7 prosent.

- Dette er gledelig. Nå må vi takle oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

Petoro er selskapet som er ansvarlig for statens direkte økonomiske engasjement i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Deres rettigheter utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver.

I en pressemelding forteller Petoro at de i årets første kvartal hadde en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten på 32,5 milliarder kroner. Det er en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor, og økningen skyldes i hovedsak høyere priser på olje og gass.

32,5 milliarder er mye penger, og det tilsvarer nesten beløpet Norge planlegger å bruke på uhjelp (35,1 milliarder) i år.

Samlet olje- og gassproduksjon hittil var 1,146 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 47.000 fat/dag eller 4 prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes lavere oljeproduksjon. Dette kommer hovedsakelig som en konsekvens av naturlig produksjonsfall fra eksisterende brønner på modne felt.

Moen og Petoro er da også tydelige på at Norge trenger flere funn i tiden fremover.

- Det blir få store prosjekter på norsk sokkel etter 2022 hvis vi ikke lykkes med letingen framover. Vi håper at 2018 blir et godt funn-år, sier Moen.

Flere lovende brønner skal bores i sommer, og Petoro er spente på resultatet.

Samtidig er Moen også opptatt av å beholde den konkurransekraften som den norske olje- og gassbransjen har opparbeidet seg gjennom oljenedturen, og hun trekker frem digitalisering som nøkkelen til å lykkes med det.

- Norsk sokkel er svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet. Vi må jobbe hardt for å effektivisere ytterligere, og slik unngå den kostnadsveksten oljeindustrien får i hver oppgangsperiode. Her mener jeg at den pågående digitale utviklingen er det viktigste virkemiddelet for ytterligere å øke konkurransekraften både i nye prosjekter og på felt i drift, sier Moen.

Petoro mener at de største risikoene er knyttet til mangel på data og ubalanse mellom teknologi og arbeidsprosesser, samt grensesnitt mot leverandørene.

– Vi vil fortsatt være engasjerte i lisensene for å bidra til at operatørenes ambisjoner lykkes gjennom konkrete tiltak. Samtidig utvikles det stadig nye teknologimuligheter, noe som innebærer at digitalisering av bransjen ikke er et prosjekt, men en kontinuerlig prosess, understreker Moen.

Totalt hadde Petoro driftsinntekter på 44,1 milliarder kroner. Det kom ut fra en gjennomsnittlig oljepris på 66,38 kroner, noe som tilsvarer 525 norske kroner pr. fat. Ettersom dagens oljekurs er enda høyere, er det derfor sannsynlig at inneværende kvartal vil bli enda bedre.

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten til Petoro.